Tên trường bắt đầu bằng chữ 「O」 | Mục lục tìm kiếm | Website về thông tin du học JPSS

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Mục lục tìm kiếm/Tên trường bắt đầu bằng chữ 「O」

Tên trường bắt đầu bằng chữ 「O」


短期大学
Hokkaido / Tư lập
Obihiro Otani Junior College
Đại học
Hokkaido / Quốc lập
Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine
Cao học
Hokkaido / Quốc lập
Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine
Đại học
Tokyo / Quốc lập
Ochanomizu University
Cao học
Tokyo / Quốc lập
Ochanomizu University
短期大学
Kanagawa / Tư lập
Odawara Junior College
短期大学
Gifu / Tư lập
Ogaki Women's College
Cao học
Tokyo / Tư lập
Ohara Graduate School of Accounting
Đại học
Aichi / Tư lập
Ohkagakuen University
Cao học
Aichi / Tư lập
Ohkagakuen University
Cao học
Fukushima / Tư lập
Ohu University
Đại học
Fukushima / Tư lập
Ohu University
短期大学
Oita / Tư lập
Oita Junior College
短期大学
Oita / Công lập
Oita Prefectural College of Arts and Culture
Đại học
Oita / Quốc lập
Oita University
Cao học
Oita / Quốc lập
Oita University
Đại học
Oita / Công lập
Oita University of Nursing and Health Sciences
Cao học
Oita / Công lập
Oita University of Nursing and Health Sciences
短期大学
Okayama / Tư lập
Okayama College
Đại học
Okayama / Tư lập
Okayama Gakuin University
Cao học
Okayama / Công lập
Okayama Prefectural University
Đại học
Okayama / Công lập
Okayama Prefectural University
Cao học
Okayama / Tư lập
Okayama Shoka University
Đại học
Okayama / Tư lập
Okayama Shoka University
Đại học
Okayama / Quốc lập
Okayama University
Cao học
Okayama / Quốc lập
Okayama University
Cao học
Okayama / Tư lập
Okayama University of Science
Đại học
Okayama / Tư lập
Okayama University of Science
短期大学
Aichi / Tư lập
Okazaki Women's Junior College
Đại học
Aichi / Tư lập
Okazaki Women's University
短期大学
Okinawa / Tư lập
Okinawa Christian Junior College
Cao học
Okinawa / Tư lập
Okinawa Christian University
Đại học
Okinawa / Tư lập
Okinawa Christian University
Cao học
Okinawa / Tư lập
Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST)
Cao học
Okinawa / Tư lập
Okinawa International University
Đại học
Okinawa / Tư lập
Okinawa International University
Đại học
Okinawa / Công lập
Okinawa Prefectura College of Nursing
Cao học
Okinawa / Công lập
Okinawa Prefectural College of Nursing
Cao học
Okinawa / Công lập
Okinawa Prefectural University of Arts
Đại học
Okinawa / Công lập
Okinawa Prefectural University of Arts
Cao học
Okinawa / Tư lập
Okinawa University
短期大学
Okinawa / Tư lập
Okinawa Women's Junior College
Đại học
Hiroshima / Công lập
Onomichi City University
Cao học
Hiroshima / Công lập
Onomichi City University
短期大学
Fukuoka / Tư lập
Orio Aishin Junior College
Đại học
Osaka / Tư lập
Osaka Aoyama College
短期大学
Osaka / Tư lập
Osaka Aoyama Junior College
Đại học
Osaka / Tư lập
Osaka Butsuryo University
短期大学
Osaka / Tư lập
Osaka Chiyoda Junior College
短期大学
Osaka / Tư lập
Osaka Christian College
Đại học
Osaka / Tư lập
Osaka Christian University
Cao học
Osaka / Công lập
Osaka City University
Đại học
Osaka / Công lập
Osaka City University
Cao học
Osaka / Tư lập
Osaka College of Music
Đại học
Osaka / Tư lập
Osaka College of Music
短期大学
Osaka / Tư lập
Osaka College of Social Health and Welfare
Cao học
Osaka / Tư lập
Osaka Dental University
Đại học
Osaka / Tư lập
Osaka Dental University
Đại học
Osaka / Tư lập
Osaka Electro Communication University
Cao học
Osaka / Tư lập
Osaka Electro-Communication University
短期大学
Osaka / Tư lập
Osaka Gakuin Junior College
Cao học
Osaka / Tư lập
Osaka Gakuin University
Đại học
Osaka / Tư lập
Osaka Gakuin University
Đại học
Osaka / Tư lập
Osaka General Childcare University
Đại học
Osaka / Tư lập
Osaka Health Science University
Cao học
Osaka / Tư lập
Osaka Institute of Technology
Đại học
Osaka / Tư lập
Osaka Institute of Technology
短期大学
Osaka / Tư lập
Osaka International College
Cao học
Osaka / Tư lập
Osaka International University
Đại học
Osaka / Tư lập
Osaka International University
短期大学
Osaka / Tư lập
Osaka Jogakuin College
Cao học
Osaka / Tư lập
Osaka Jogakuin University
Đại học
Osaka / Tư lập
Osaka Jogakuin University
短期大学
Osaka / Tư lập
Osaka Jonan Women's Junior College
Đại học
Osaka / Tư lập
Osaka Kawasaki Rehabilitation University
Đại học
Osaka / Quốc lập
Osaka Kyoiku University
Cao học
Osaka / Quốc lập
Osaka Kyoiku University
Cao học
Osaka / Tư lập
Osaka Medical College
Đại học
Osaka / Tư lập
Osaka Medical College
Cao học
Osaka / Tư lập
Osaka Ohtani University
Đại học
Osaka / Tư lập
Osaka Ohtani University
Cao học
Osaka / Công lập
Osaka Prefecture University
Đại học
Osaka / Công lập
Osaka Prefecture University
Cao học
Osaka / Tư lập
Osaka Sangyo University
Đại học
Osaka / Tư lập
Osaka Sangyo University
短期大学
Osaka / Tư lập
Osaka Seikei College
Đại học
Osaka / Tư lập
Osaka Seikei University
短期大学
Osaka / Tư lập
Osaka Shin-Ai College
Đại học
Osaka / Tư lập
Osaka Shoin Women's University
Cao học
Nara / Tư lập
Osaka Shoin Women's University
Đại học
Osaka / Quốc lập
Osaka University
Cao học
Osaka / Quốc lập
Osaka University
Cao học
Osaka / Tư lập
Osaka University of Arts
Đại học
Osaka / Tư lập
Osaka University of Arts
短期大学
Osaka / Tư lập
Osaka University of Arts Junior College
Cao học
Osaka / Tư lập
Osaka University of Commerce
Đại học
Osaka / Tư lập
Osaka University of Commerce
Cao học
Osaka / Tư lập
Osaka University of Comprehensive Children Education
Cao học
Osaka / Tư lập
Osaka University of Economics
Đại học
Osaka / Tư lập
Osaka University of Economics
Đại học
Osaka / Tư lập
Osaka University of Economics and Law
Cao học
Osaka / Tư lập
Osaka University of Economics and Law
Cao học
Osaka / Tư lập
Osaka University of Health and Sport Sciences
Đại học
Osaka / Tư lập
Osaka University of Health and Sportsciences
Đại học
Osaka / Tư lập
Osaka University of Human Sciences
Cao học
Osaka / Tư lập
Osaka University of Human Sciences
Cao học
Osaka / Tư lập
Osaka University of Pharmaceutical Sciences
Đại học
Osaka / Tư lập
Osaka University of Pharmaceutical Sciences
Đại học
Osaka / Tư lập
Osaka University of Tourism
短期大学
Osaka / Tư lập
Osaka Yuhigaoka Gakuen Junior College
Đại học
Osaka / Tư lập
Osaka Yukioka College of Health Science
Cao học
Osaka / Tư lập
Osaka Yukioka College of Health Science
Cao học
Kyoto / Tư lập
Otani University
Đại học
Kyoto / Tư lập
Otani University
短期大学
Kyoto / Tư lập
Otani University Junior College
Đại học
Hokkaido / Quốc lập
Otaru University of Commerce
Cao học
Hokkaido / Quốc lập
Otaru University of Commerce
短期大学
Hyogo / Tư lập
Otemae College
Cao học
Hyogo / Tư lập
Otemae University
Đại học
Hyogo / Tư lập
Otemae University
Cao học
Osaka / Tư lập
Otemon Gakuin University
Đại học
Osaka / Tư lập
Otemon Gakuin University
短期大学
Yamanashi / Công lập
Otsuki Junior College
Cao học
Tokyo / Tư lập
Otsuma Women's University
短期大学
Tokyo / Tư lập
Otsuma Women's University
Đại học
Tokyo / Tư lập
Otsuma Women's University

Tìm kiếm trường học


【Tìm nơi du học từ tên tỉnh thành】

[Tìm nơi du học ở Hokkaido・Tohoku]

| Hokkaido | Aomori | Iwate | Miyagi | Akita | Yamagata | Fukushima |

[Tìm nơi du học ở Kanto・Koshinetsu]

| Ibaraki | Tochigi | Gunma | Saitama | Chiba | Tokyo | Kanagawa | Yamanashi |
| Nagano
| Niigata |

[Tìm nơi du học ở Tokai ・Hokuriku]

| Gifu | Shizuoka | Aichi | Mie | Toyama | Ishikawa | Fukui |

[Tìm nơi du học ở Kinki]

| Shiga | Kyoto | Osaka | Hyogo | Nara | Wakayama |

[Tìm nơi du học ở Chugoku・Shikoku]

| Tottori | Shimane | Okayama | Hiroshima | Yamaguchi | Tokushima | Kagawa |
| Ehime
| Kochi |

[Tìm nơi du học ở Kyushu・Okinawa]

| Fukuoka | Saga | Nagasaki | Kumamoto | Oita | Miyazaki |
| Kagoshima
| Okinawa |

【Tìm nơi du học từ ngành học】

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối Khoa học xã hội]

| Văn học | Ngôn ngữ học | Pháp luật | Kinh tế, Kinh doanh, Thương mại | Xã hội học |
| Quan hệ quốc tế
|

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối Khoa học tự nhiên]

| Hộ lý, Bảo vệ sức khỏe | Y, Nha | Dược | Khoa học tự nhiên |
| Công học
| Nông Thủy sản |

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối tổng hợp (Tự nhiên và Xã hội)]

| Đào tạo giảng viên, Giáo dục | Khoa học đời sống | Nghệ thuật | Khoa học tổng hợp |

【Lựa chọn ngôn ngữ】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Bahasa Indonesia | ภาษาไทย |

Đơn vị vận hành trang web
Website này được đồng vận hành bởi Hiệp hội Văn hóa Sinh Viên Châu Á (ABK) và Công ty cổ phần Benesse Coporation.
Hiệp hội Văn hóa Sinh Viên Châu Á (ABK) Phòng Sự nghiệp Hỗ trợ Giáo dục Quốc tế 113-8642, Tokyo-to Bunkyo-ku Honkomagome 2-12-13

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.