Graduate School of Tropical Medicine and Global Health | Nagasaki University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate School of Tropical Medicine and Global Health | Nagasaki University(...

facebooktwitter

> > > Graduate School of Tropical Medicine and Global Health

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Nagasaki University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of EducationhoặcEconomicshoặcGraduate School of Biomedical ScienceshoặcGraduate School of Tropical Medicine and Global HealthhoặcGraduate School of EngineeringhoặcGraduate School of Fisheries and Enviromental Sciences, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao họcNagasaki / Quốc lập

長崎大学 | Nagasaki University

Graduate School of Tropical Medicine and Global Health

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 852-8523
Địa chỉ liên hệ 1-12-4 Sakamoto, Nagasaki-shi, Nagasaki
Bộ phận liên hệ Office of School of Tropical Medicine and Global Health
Điện thoại 095-819-7583
Fax 095-819-7892
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao, Bạn có thể lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh.
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Major in Grobal Health, 1)MTM:Tropical Medicine Course, 2)MPH:International Health Development Course, 3)MSc:Health Innovation Course, *Refer to the Remarks section.
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Công khai (có thể gửi qua bưu điện)
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 16 năm
Số du học sinh của trường niên khóa 2015 8người
Trong đó số du học sinh tư phí 0người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Ghi chú For details, please referto the following website;
http://www.tmgh.nagasaki-u.ac.jp/en/
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2017
Phân loại hồ sơ General Exam
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi 2017Trung tuần tháng 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh 2017Hạ tuần tháng 1
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh 2017Thượng tuần tháng 2
Ngày thi tuyển 2017Hạ tuần tháng 2
Ngày công bố kết quả thi tuyển 2017Trung tuần tháng 3
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Môn chuyên ngành, Phỏng vấn, Tiểu luận, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2017
Phân loại hồ sơ Kỳ thi vào trường dành cho du học sinh tư phí
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi 2017Hạ tuần tháng 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh 2017Trung tuần tháng 1
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh 2017Thượng tuần tháng 2
Ngày thi tuyển 2017Trung tuần tháng 2 ~ 2017Trung tuần tháng 2
Ngày công bố kết quả thi tuyển 2017Trung tuần tháng 3
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Phỏng vấn, Tiểu luận, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2017
Phân loại hồ sơ Kỳ thi vào trường dành cho du học sinh tư phí
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi 2017Trung tuần tháng 3
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh 2017Trung tuần tháng 4
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh 2017Trung tuần tháng 5
Ngày thi tuyển 2017Trung tuần tháng 5 ~ 2017Trung tuần tháng 5
Ngày công bố kết quả thi tuyển 2017Trung tuần tháng 5
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Phỏng vấn, Tiểu luận, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 01 tháng 07 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học