Kochi University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

> > Kochi University

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Kochi University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tinIntegrated Arts and Sciences của Kochi University cũng như thông tin chi tiết về từng khoa nghiên cứu, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Kochi University thì hãy sứ dụng trang này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Cao học / Kochi / Quốc lập

高知大学 | Kochi University

Download tài liệu giới thiệu trường cao học

Kochi University

Kochi University aims to produce scholars with general knowledge of a wide range of fields along with extensive and practical ability in individually chosen major fields of study and able to contribute to the healthy development of local and international communities.

━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━

English Based Curricum
AAP Course
http://wwwagr.cc.kochi-u.ac.jp/english/graduate/aap.html

━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━

Facebook
Center for International Collaboration
https://www.facebook.com/kochiuniversity.international/

━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━

Introduction movie by Kochi University https://www.youtube.com/watch?v=LOBXBG69i7s&feature=youtu.be

━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

Kochi University Khoa nghiên cứuDanh sách


Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học


【Tìm nơi du học từ ngành học】

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối Khoa học xã hội]

| Văn học | Ngôn ngữ học | Pháp luật | Kinh tế, Kinh doanh, Thương mại | Xã hội học |
| Quan hệ quốc tế
|

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối Khoa học tự nhiên]

| Hộ lý, Bảo vệ sức khỏe | Y, Nha | Dược | Khoa học tự nhiên |
| Công học
| Nông Thủy sản |

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối tổng hợp (Tự nhiên và Xã hội)]

| Đào tạo giảng viên, Giáo dục | Khoa học đời sống | Nghệ thuật | Khoa học tổng hợp |

【Lựa chọn ngôn ngữ】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Bahasa Indonesia | ภาษาไทย |

Đơn vị vận hành trang web
Website này được đồng vận hành bởi Hiệp hội Văn hóa Sinh Viên Châu Á (ABK) và Công ty cổ phần Benesse Coporation.
Hiệp hội Văn hóa Sinh Viên Châu Á (ABK) Phòng Sự nghiệp Hỗ trợ Giáo dục Quốc tế 113-8642, Tokyo-to Bunkyo-ku Honkomagome 2-12-13

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.