Hokkai School of Commerce(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Hokkai School of Commerce(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học N...

facebooktwitter

> > Hokkai School of Commerce

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Hokkai School of Commerce, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of Commerce, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao họcHokkaido / Tư lập

北海商科大学 | Hokkai School of Commerce

Hokkai School of Commerce Khoa nghiên cứuDanh sách

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học