Healthcare | Kansai University of Health Sciences(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Healthcare | Kansai University of Health Sciences(Cao học) | JPSS, trang chuy...

facebooktwitter

> > > Healthcare

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kansai University of Health Sciences, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Healthcare, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao họcOsaka / Tư lập

関西医療大学 | Kansai University of Health Sciences

  • Healthcare

Healthcare

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 590-0482
Địa chỉ liên hệ 2-11-1 Wakaba, Kumatori-cho, Sennan-gun, Osaka
Bộ phận liên hệ Student Support Section
Điện thoại 072-453-8251
Fax 072-453-0276

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 25 tháng 02 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học