Japan Professional School of Education(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Japan Professional School of Education(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông...

facebooktwitter

> > Japan Professional School of Education

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Japan Professional School of Education, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Professional Education, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

日本教育大学院大学 | Japan Professional School of Education

Japan Professional School of Education Khoa nghiên cứu Danh sách

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học