Thông tin khoa nghiên cứu | Engineering | Toyohashi University of Technology(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

> > > Engineering

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Toyohashi University of Technology. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tinEngineering của Toyohashi University of Technology cũng như thông tin chi tiết về từng khoa nghiên cứu, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Toyohashi University of Technology thì hãy sứ dụng trang này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Cao học / Aichi / Quốc lập

豊橋技術科学大学 | Toyohashi University of Technology

Download tài liệu giới thiệu trường cao học

Master Technology, Create technology

In striving to become an university of international standing, Toyohashi University Technology, has created a multicultural and global campus which can function as a hub for international academia and research. We also act as a regional base, contributing to the realization of a safer and more secure community in areas such as preventing and reducing the impact of natural disasters. In addition to improving on our existing strength of interdisciplinary research, we have also created a new academic course, as part of the Program for Leading Graduate Schools, which aims to cultivate future leaders in the fields of science and engineering.

Share:

 • QQ
 • weibo
 • twitter
 • facebook
 • wechat

Toyohashi University of Technology Khoa nghiên cứuDanh sách

 • Engineering
Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 

Engineering

Download tài liệu giới thiệu khoa nghiên cứu Download hồ sơ đăng ký

【Toyohashi University of Technology】
Aichi Scholarship Program 2017
The Aichi Prefectural Government is currently taking applications for the Aichi Scholarship Program. Utilizing scholarship money provided by the prefectural government, students from Asia will travel to Aichi and enroll in graduate school after six-month research period to study the specialized fields and related subjects that support Aichi's manufacturing industry.
For more information, please see the below link: http://www.tut.ac.jp/english/international/aichi_scholarship.html

 • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
 • Mục thông tin khoa nghiên cứu
 • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
 • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
 • Truy cập

Thông tin khoa nghiên cứu

Master's Program Admission Policy

Toyohashi University of Technology provides unique bachelor’s, master’s or doctoral courses in technology that are geared toward producing creative, practical-minded leaders in different fields of technology, and the education received at our university also provides students with an appreciation of humanity, international perspectives and responsible coexistence with the environment. Our university is also at the forefront of conducting cutting-edge technological and scientific research for the future.
The following points outline the type of student this university seeks to enroll:
(1) Those who have respect for humanity and the environment, and endeavor to contribute to local communities or to the world as a whole.
(2) Those with a fundamental knowledge in technology or science who are ready to make significant achievements at the university level.
(3) Those who take the initiative for their own education with the mindset of being a pioneer in a new field of science or technology.

Doctor's Program Admission Policy

Toyohashi University of Technology is dedicated to the development of new standards in technological science by promoting education and research opportunities related to advanced technology and science. The university educates and nurtures students with the leadership skills to become leading researchers with in-depth technical knowledge and broad global perspectives.
Applications are invited from highly motivated students with the following qualifications and traits:
(1) An excellent master’s degree (or its equivalent) based on research in technology and science.
(2) Respect for humanity and the environment, and a willingness to contribute to the local and global community.
(3) An enthusiasm and interest in technology and science.

Thông tin Du học sinh của trường (theo niên khóa)

2016
Indonesia25
Malaysia20
Việt nam15
Hàn quốc5
Trung quốc5
Bangladesh5
Ai Cập3
Sri Lanka2
Đức2
Các nước khác31
Mechanical Engineering

The Department of Mechanical Engineering aims to cultivate technicians capable of applying their knowledge of the fundamental areas of mechanics, control, systems engineering, materials engineering, production systems engineering, and energy conversion engineering to developing ‘monozukuri’ (manufacturing) .
*Monozukuri is a unique Japanese manufacturing style that encompasses the ability and spirit to manufacture excellent products while managing to continually improve the processes and systems involved.
http://www.tut.ac.jp/english/introduction/department01.html
http://www.me.tut.ac.jp/

Electrical and Electronic Information Engineering

Electrical and Electronic Information Engineering
This Department aims to cultivate technicians capable of excelling in the advanced core fields of electrical and electronic engineering and energy systems, as well as the integrated field of electrical devices and sensors, and finally information and communication technology fields such as wireless communication systems and information networks.
http://www.tut.ac.jp/english/introduction/department02.html
http://www.ee.tut.ac.jp/

Computer Science and Engineering

In addition to equipping students with the skills to create advanced, large-scale information systems, and the understanding of the mechanisms and applications involved with human intellectual systems, this Department aims to cultivate expert information system technicians capable of managing the whole process of innovation from creation to building and operation.
http://www.tut.ac.jp/english/introduction/department03.html
http://www.cs.tut.ac.jp/

Environmental and Life Sciences

This Department aims to cultivate technicians with a solid grounding in the areas of environmental science, life science and applied chemistry, and who have both the motivation and capability to apply this advanced knowledge to developing the technology that will support the next generation.
http://www.tut.ac.jp/english/introduction/department04.html
http://ens.tut.ac.jp/

Architecture and Civil Engineering

The Department of Architecture and Civil Engineering is committed to equipping students with a good balance of expert technical skills in the areas of architecture and civil engineering, and aims to cultivate engineers capable of using this knowledge, along with knowledge of the liberal arts and social sciences, in order to resolve social issues.
http://www.tut.ac.jp/english/introduction/department05.html
http://www.ace.tut.ac.jp/Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học


【Tìm nơi du học từ ngành học】

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối Khoa học xã hội]

| Văn học | Ngôn ngữ học | Pháp luật | Kinh tế, Kinh doanh, Thương mại | Xã hội học |
| Quan hệ quốc tế
|

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối Khoa học tự nhiên]

| Hộ lý, Bảo vệ sức khỏe | Y, Nha | Dược | Khoa học tự nhiên |
| Công học
| Nông Thủy sản |

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối tổng hợp (Tự nhiên và Xã hội)]

| Đào tạo giảng viên, Giáo dục | Khoa học đời sống | Nghệ thuật | Khoa học tổng hợp |

【Lựa chọn ngôn ngữ】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Bahasa Indonesia | ภาษาไทย |

Đơn vị vận hành trang web
Website này được đồng vận hành bởi Hiệp hội Văn hóa Sinh Viên Châu Á (ABK) và Công ty cổ phần Benesse Coporation.
Hiệp hội Văn hóa Sinh Viên Châu Á (ABK) Phòng Sự nghiệp Hỗ trợ Giáo dục Quốc tế 113-8642, Tokyo-to Bunkyo-ku Honkomagome 2-12-13

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.