Technologists | Institute of Technologists(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Technologists | Institute of Technologists(Cao học) | JPSS, trang chuyên về t...

facebooktwitter

> > > Technologists

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Institute of Technologists, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Technologists, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Saitama  / Tư lập

ものつくり大学 | Institute of Technologists

  • Technologists

Technologists

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 361-0038
Địa chỉ liên hệ Maeya 333, Gyoda-shi, Saitama
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 048-564-3816
Fax 048-564-3201
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Technologists
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Không thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Không công khai
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Du học sinh tốt nghiệp đại học tại Nhật sẽ tham gia dự tuyển giống sinh viên Nhật
Số du học sinh của trường niên khóa 2014 1người
Trong đó số du học sinh tư phí 1người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 300,000 Yên
Tiền học phí / năm 880,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,500,000 Yên
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ Lịch trình A
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 29 tháng 5 năm 2015
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 6 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 6 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 3 tháng 7 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 9 tháng 7 năm 2015
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ Lịch trình B
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 1 tháng 9 năm 2015
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 9 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 9 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 7 tháng 10 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 15 tháng 10 năm 2015
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ Lịch trình C
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 19 tháng 10 năm 2015
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 10 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 11 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 2 tháng 12 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 17 tháng 12 năm 2015
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ Term D
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 14 tháng 1 năm 2016
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 2 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 2 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 26 tháng 2 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 3 tháng 3 năm 2016
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ Term E
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 2 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 3 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 17 tháng 3 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 3 năm 2015
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Tiểu luận

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 28 tháng 05 năm 2015

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học