Policy and Management Studies | Shobi University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Policy and Management Studies | Shobi University(Cao học) | JPSS, trang chuyê...

facebooktwitter

> > > Policy and Management Studies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Shobi University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Policy and Management StudieshoặcInformatics for Arts, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao họcSaitama / Tư lập

尚美学園大学 | Shobi University

Policy and Management Studies

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 351-1110
Địa chỉ liên hệ 1-1-1 Toyoda-cho, Kawagoe-shi, Saitama
Bộ phận liên hệ International Exchange Center
Điện thoại 049-246-3709
Fax 049-246-3709
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Public Policy and Administration Studies
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Kỳ thi liên quan đến tiếng Nhật Sử dụng kết quả thi Năng lực Nhật ngữ (Cần có bằng N1 (trình độ cấp 1))HoặcSử dụng kết quả kỳ thi Du học Nhật Bản
Công khai các đề thi cũ Không công khai
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Không cần sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn
Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 16 năm
Số du học sinh của trường niên khóa 2015 20người
Trong đó số du học sinh tư phí 20người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 20,000 Yên
Tiền nhập học 140,000 Yên
Tiền học phí / năm 680,000 Yên
Các khoản chi phí khác 102,120 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 922,120 Yên
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ Admission for Int'l Students: 1st call
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 9 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 10 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 10 năm 2014
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 17 tháng 10 năm 2014
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Nhật), Phỏng vấn, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ Admission for Int'l Call: 2nd call
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 1 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 1 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 2 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 7 tháng 2 năm 2015
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Nhật), Phỏng vấn, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ Admission for Int'l Call: 3rd call
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 2 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 2 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 8 tháng 3 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 3 năm 2015
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Nhật), Phỏng vấn, Tiểu luận

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 05 tháng 02 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học