Landscape Design and Management | University of Hyogo(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Landscape Design and Management | University of Hyogo(Cao học) | JPSS, trang ...

facebooktwitter

> > > Landscape Design and Management

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về University of Hyogo, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các EconomicshoặcBusiness AdministrationhoặcGraduate School of EngineeringhoặcMaterial SciencehoặcHuman Science and EnvironmenthoặcLife SciencehoặcNursing Art and SciencehoặcApplied InformaticshoặcProfessional AccountancyhoặcLandscape Design and ManagementhoặcGraduate School of Simulation StudieshoặcBusiness, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao họcHyogo / Công lập

兵庫県立大学 | University of Hyogo

Landscape Design and Management

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 656-1726
Địa chỉ liên hệ 954-2 Tokiwa, Nojima, Awaji-shi, Hyogo
Bộ phận liên hệ Academic Affairs Section of Faculty of Management at Awaji campus
Điện thoại 0799-82-3455
Fax 0799-82-3124
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 27 tháng 03 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học