North East Asia and Development Studies | The University of Shimane(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

North East Asia and Development Studies | The University of Shimane(Cao học) ...

facebooktwitter

> > > North East Asia and Development Studies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về The University of Shimane, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các North East Asia and Development Studies, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao họcShimane / Công lập

島根県立大学 | The University of Shimane

  • North East Asia and Developme...

North East Asia and Development Studies

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 697-0016
Địa chỉ liên hệ 2433-2 Nobara-cho, Hamada-shi, Shimane
Bộ phận liên hệ Educational Affairs Section
Điện thoại 0855-24-2213
Fax 0855-23-7352
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành North East Asian Studies, Regional Development Policy
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Kỳ thi liên quan đến tiếng Nhật Sử dụng kết quả thi Năng lực Nhật ngữ (Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên)
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Liên hệ để biết thêm chi tiết
Số du học sinh của trường niên khóa 2014 18người
Trong đó số du học sinh tư phí 18người
Trong đó số du học sinh trao đổi 1người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Các khoản chi phí khác 16,930 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ Lịch trình A
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 22 tháng 8 năm 2014
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 8 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 9 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 20 tháng 9 năm 2014
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 10 tháng 10 năm 2014
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2015
Phân loại hồ sơ Lịch trình A
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 22 tháng 8 năm 2014
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 8 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 9 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 20 tháng 9 năm 2014
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 10 tháng 10 năm 2014
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2014
Phân loại hồ sơ Lịch trình B
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 25 tháng 12 năm 2014
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 1 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 1 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 31 tháng 1 năm 2015 ~ Ngày 1 tháng 2 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 13 tháng 2 năm 2015
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2014
Phân loại hồ sơ Lịch trình B
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 25 tháng 12 năm 2014
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 1 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 1 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 31 tháng 1 năm 2015 ~ Ngày 1 tháng 2 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 13 tháng 2 năm 2015
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Tiểu luận
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Trans-area Studies on North East Asia
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Liên hệ để biết thêm chi tiết
Số du học sinh của trường niên khóa 2014 11người
Trong đó số du học sinh tư phí 11người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Các khoản chi phí khác 25,370 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2014
Phân loại hồ sơ Lịch trình B
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 25 tháng 12 năm 2014
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 1 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 1 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 31 tháng 1 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 13 tháng 2 năm 2015
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2014
Phân loại hồ sơ Lịch trình B
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 25 tháng 12 năm 2014
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 1 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 1 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 31 tháng 1 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 13 tháng 2 năm 2015
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Tiểu luận

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 09 tháng 02 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học