Medical Sciences | University of Fukui(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Medical Sciences | University of Fukui(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông...

facebooktwitter

> > > Medical Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về University of Fukui, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate school of EducationhoặcGraduate school of EngineeringhoặcMedical Sciences, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao họcFukui / Quốc lập

福井大学 | University of Fukui

Medical Sciences

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 910-1193
Địa chỉ liên hệ 23-3 Shimoaizuki, Matsuoka, Eiheiji-cho, Yoshida-gun, Fukui
Bộ phận liên hệ Office of Graduate School
Điện thoại 0776-61-8247
Fax 0776-61-8162
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 15 tháng 11 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học