Sociology | Matsuyama University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Sociology | Matsuyama University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin d...

facebooktwitter

> > > Sociology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Matsuyama University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các EconomicshoặcBusiness AdministrationhoặcSociologyhoặcGraduate school of Language Communication, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao họcEhime / Tư lập

松山大学 | Matsuyama University

Sociology

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 790-8578
Địa chỉ liên hệ 4-2, Bunkyo-cho, Matsuyama-shi, Ehime
Bộ phận liên hệ Educational Affairs Section
Điện thoại 089-926-7137
Fax 089-923ー8920
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 23 tháng 03 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học