Integrated Science and Art | University of East Asia(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Integrated Science and Art | University of East Asia(Cao học) | JPSS, trang c...

facebooktwitter

> > > Integrated Science and Art

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về University of East Asia, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Integrated Science and Art, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Yamaguchi  / Tư lập

東亜大学 | University of East Asia

  • Integrated Science and Art

Integrated Science and Art

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 751-0807
Địa chỉ liên hệ 2-1 Gakuen-cho, Ichinomiya, Shimonoseki-shi, Yamaguchi
Bộ phận liên hệ Graduate School Admission Office
Điện thoại 0832-56-1112
Fax 0832-57-1166

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 24 tháng 02 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học