Comtenporary Sociology | Hiroshima Kokusai Gakuin University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Comtenporary Sociology | Hiroshima Kokusai Gakuin University(Cao học) | JPSS,...

facebooktwitter

> > > Comtenporary Sociology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Hiroshima Kokusai Gakuin University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các EngineeringhoặcComtenporary Sociology, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Hiroshima  / Tư lập

広島国際学院大学 | Hiroshima Kokusai Gakuin University

Comtenporary Sociology

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 739-0321
Địa chỉ liên hệ 6-20-1 Nakano, Aki-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 082-820-2524
Fax 082-820-2526

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 28 tháng 03 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học