Kogakkan University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Kogakkan University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter

> > Kogakkan University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kogakkan University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate school of Japanese LiteraturehoặcGraduate chool of Education, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao họcMie / Tư lập

皇學館大学 | Kogakkan University

Kogakkan University Khoa nghiên cứu Danh sách

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học