Policy Studies | Nanzan University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Policy Studies | Nanzan University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin...

facebooktwitter

> > > Policy Studies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Nanzan University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các LawhoặcHumanitieshoặcInternational Area StudieshoặcScience and EngineeringhoặcPolicy Studies, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Aichi  / Tư lập

南山大学 | Nanzan University

Policy Studies

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 466-8673
Địa chỉ liên hệ 18 Yamazato-cho, Showa-ku, Nagoya-shi, Aichi
Bộ phận liên hệ 学務部入試課
Điện thoại 052-823-4345
Fax 052-832-3592
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Graduate Program in Economics, Graduate Program in Management, Graduate Program in Policy Studies
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Công khai (chỉ được xem)
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Các điều khác(Only those who will be screened for International Students Exam need to have an interview and signature from the instructor before applying.)
Số du học sinh của trường niên khóa 2015 13người
Trong đó số du học sinh tư phí 13người
Lệ phí thi 12,000 Yên
Tiền nhập học 300,000 Yên
Tiền học phí / năm 574,000 Yên
Các khoản chi phí khác 108,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 982,000 Yên
Ghi chú The screening fee of Graduate Program in Economics for International Students Exam in 15,000 yen.
The amounts above are subject to change and make inquiry for details.
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ The residents outside of Japan; 1st
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 13 tháng 5 năm 2015
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 5 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 6 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 9 tháng 7 năm 2015
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ The residents outside of Japan; 2nd
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 25 tháng 6 năm 2015
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 6 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 8 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 9 năm 2015
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ The residents outside of Japan; 3rd
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 16 tháng 9 năm 2015
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 8 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 11 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 4 tháng 12 năm 2015
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ 国内在住外国人(秋季)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 24 tháng 6 năm 2015
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 8 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 8 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 9 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 25 tháng 9 năm 2015
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Thi vấn đáp, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ The foreign residents in Japan; Spring
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 2 tháng 12 năm 2015
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 1 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 1 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 21 tháng 2 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 4 tháng 3 năm 2016
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Thi vấn đáp, Tiểu luận

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 12 tháng 06 năm 2015

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học