Law | Nanzan University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Law | Nanzan University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhậ...

facebooktwitter

> > > Law

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Nanzan University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các LawhoặcHumanitieshoặcInternational Area StudieshoặcScience and EngineeringhoặcPolicy Studies, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Aichi  / Tư lập

南山大学 | Nanzan University

Law

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 466-8673
Địa chỉ liên hệ 18, Yamazato-cho, Showa-ku, Nagoya-shi, Aichi
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 052-832-4345
Fax 052-832-3592
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao
Khoá đào tạo Khóa đào tạo học vị chuyên ngành
Chuyên ngành Law
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Công khai (chỉ được xem)
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Các điểm chú ý khác Các điều khác(Applicants must take the law school aptitude examination of the year. )
Số du học sinh của trường niên khóa 2015 0người
Trong đó số du học sinh tư phí 0người
Lệ phí thi 5,000 Yên
Tiền nhập học 300,000 Yên
Tiền học phí / năm 1,000,000 Yên
Các khoản chi phí khác 200,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,500,000 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ Lịch trình A
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 20 tháng 5 năm 2015
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 7 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 7 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 25 tháng 7 năm 2015 , Ngày 26 tháng 7 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 30 tháng 7 năm 2015
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Môn chuyên ngành, Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ Lịch trình B
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 20 tháng 5 năm 2015
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 7 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 7 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 29 tháng 8 năm 2015 , Ngày 30 tháng 8 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 9 tháng 9 năm 2015
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Môn chuyên ngành, Phỏng vấn, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ Lịch trình C
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 7 tháng 10 năm 2015
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 12 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 12 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 9 tháng 1 năm 2016 , Ngày 10 tháng 1 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 15 tháng 1 năm 2016
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Môn chuyên ngành, Phỏng vấn

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 12 tháng 06 năm 2015

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học