Life Science | The Graduate University for Advanced Studies(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

> > > Life Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về The Graduate University for Advanced Studies, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Cultural and Social StudieshoặcLife SciencehoặcAdvanced ScienceshoặcPhysical ScienceshoặcHigh Energy Accelerator SciencehoặcMultidisciplinary Sciences, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học / Kanagawa / Quốc lập

総合研究大学院大学 | The Graduate University for Advanced Studies

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

Life Science

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 240-0193
Địa chỉ liên hệ Shonan Kokusai Mura, Hayama-machi, Miura-gun, Kanagawa
Bộ phận liên hệ Student Welfare Office, Educational Affairs Section
Điện thoại 046-858-1525 or 1526
Fax 046-858-1541
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Genetics, Basic Biology, Physiological Sciences
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 15 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 16 năm
Các điều khác(5-year doctoral-course )
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Các khoản chi phí khác 5,750 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 853,550 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
For all majors, the examination for admission at October 2014 is conducted at the same schedule of the 1st examination for admission at April 2015.
Phân loại hồ sơ Genetics: Admission at April 2015 (1st)/October 2014
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 6 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 7 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 2 tháng 8 năm 2014 ~ Ngày 4 tháng 8 năm 2014
Ngày công bố kết quả thi tuyển 2014Hạ tuần tháng 8
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học, Phỏng vấn, Tiểu luận
Phân loại hồ sơ Basic Biology: Admission at April 2015 (1st)/October 2014
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 6 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 7 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 5 tháng 8 năm 2014 ~ Ngày 6 tháng 8 năm 2014
Ngày công bố kết quả thi tuyển 2014Hạ tuần tháng 8
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Phỏng vấn, Tiểu luận
Phân loại hồ sơ Physiological Sciences: Admission at April 2015 (1st)/October 2014
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 6 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 7 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 19 tháng 8 năm 2014 ~ Ngày 20 tháng 8 năm 2014
Ngày công bố kết quả thi tuyển 2014Hạ tuần tháng 8
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Phỏng vấn, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ Genetics: Admission at April 2015 (2nd)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 12 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 12 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 3 tháng 2 năm 2015 ~ Ngày 5 tháng 2 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển 2015Hạ tuần tháng 2
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Phỏng vấn, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ Basic Biology: Admission at April 2015 (2nd)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 12 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 12 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 29 tháng 1 năm 2015 ~ Ngày 30 tháng 1 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển 2015Hạ tuần tháng 2
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Phỏng vấn, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ Physiological Sciences: Admission at April 2015 (2nd)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 12 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 12 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 20 tháng 1 năm 2015 ~ Ngày 21 tháng 1 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển 2015Hạ tuần tháng 2
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Phỏng vấn, Tiểu luận
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Genetics, Basic Biology, Physiological Science
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Đối tượng đã tốt nghiệp đại học hoặc chương trình đào tạo giáo dục trên 16 năm ở nước ngoài, và có thêm 2 năm nghiên cứu trong trường đại học của Nhật hoặc viên nghiên cứu tại Nhật Bản.
Đối tượng trên 24 tuổi và được công nhận là có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 18 năm
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Các khoản chi phí khác 3,620 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 851,420 Yên
Ghi chú Tùy theo chuyên ngành "Các khoản phí khác" sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để biết thêm thông tin
Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
For all majors, Examination for October 2014 admission is conducted at the same schedule of the 1st examination for April 2015 admission.
Phân loại hồ sơ Genetic: Admission at April 2015 (1st)/October 2014
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 6 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 7 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 2 tháng 8 năm 2014 ~ Ngày 4 tháng 8 năm 2014
Ngày công bố kết quả thi tuyển 2014Hạ tuần tháng 8
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Tiểu luận
Phân loại hồ sơ Basic Biology: Admission at April 2015 (1st)/October 2014
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 6 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 7 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 5 tháng 8 năm 2014 ~ Ngày 6 tháng 8 năm 2014
Ngày công bố kết quả thi tuyển 2014Hạ tuần tháng 8
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Phân loại hồ sơ Physiological Science: Admission at April 2015 (1st)/October 2014
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 6 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 7 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 19 tháng 8 năm 2014 ~ Ngày 20 tháng 8 năm 2014
Ngày công bố kết quả thi tuyển 2014Hạ tuần tháng 8
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2014
Phân loại hồ sơ Genetic: Admission at April 2015 (2nd)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 12 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 12 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 3 tháng 2 năm 2015 ~ Ngày 5 tháng 2 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển 2015Hạ tuần tháng 2
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ Basic Biology: Admission at April 2015 (2nd)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 12 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 12 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 29 tháng 1 năm 2015 ~ Ngày 30 tháng 1 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển 2015Hạ tuần tháng 2
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ Physiological: Admission at April 2015 (2nd)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 12 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 12 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 20 tháng 1 năm 2015 ~ Ngày 21 tháng 1 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển 2015Hạ tuần tháng 2
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 26 tháng 06 năm 2014


Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học


【Tìm nơi du học từ ngành học】

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối Khoa học xã hội]

| Văn học | Ngôn ngữ học | Pháp luật | Kinh tế, Kinh doanh, Thương mại | Xã hội học |
| Quan hệ quốc tế
|

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối Khoa học tự nhiên]

| Hộ lý, Bảo vệ sức khỏe | Y, Nha | Dược | Khoa học tự nhiên |
| Công học
| Nông Thủy sản |

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối tổng hợp (Tự nhiên và Xã hội)]

| Đào tạo giảng viên, Giáo dục | Khoa học đời sống | Nghệ thuật | Khoa học tổng hợp |

【Lựa chọn ngôn ngữ】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Bahasa Indonesia | ภาษาไทย |

Đơn vị vận hành trang web
Website này được đồng vận hành bởi Hiệp hội Văn hóa Sinh Viên Châu Á (ABK) và Công ty cổ phần Benesse Coporation.
Hiệp hội Văn hóa Sinh Viên Châu Á (ABK) Phòng Sự nghiệp Hỗ trợ Giáo dục Quốc tế 113-8642, Tokyo-to Bunkyo-ku Honkomagome 2-12-13

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.