Graduate School of International Management | International University of Japan(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

> > > Graduate School of International Management

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường International University of Japan. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tinGraduate School of International RelationshoặcGraduate School of International Management của International University of Japan cũng như thông tin chi tiết về từng khoa nghiên cứu, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới International University of Japan thì hãy sứ dụng trang này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Cao học / Niigata / Tư lập

国際大学 | International University of Japan

Liên hệ
Download tài liệu giới thiệu trường cao học

IUJ is a graduate school where the world gathers.

The International University of Japan (IUJ) aims to cultivate future global leaders capable of finding practical solutions to the various global issues facing the world. With the support from the economical and educational communities, as well as the local Niigata community, IUJ was founded in 1982 as the nation’s first graduate school in which all courses are offered in English. Since its inception IUJ has implemented a September enrollment system, opening its doors to students from around the globe.
On a campus rich in nature, students from over 40 countries and regions around the globe live together in an environment that fosters friendly competition around the clock, and the chance to build lasting friendships and networks that continue on long after course completion. The university boasts an alumni of over 3,800 students, from 115 different countries, currently working successfully around the globe.

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

International University of Japan Khoa nghiên cứuDanh sách

Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 

Graduate School of International Management

Download tài liệu giới thiệu khoa nghiên cứu Download hồ sơ đăng ký

【International University of Japan (IUJ)】Info. Session in Tokyo on Saturday, April 8
IUJ will hold the Info. Session at IUJ Tokyo office on Saturday, April 8, which includes explanation about IUJ, Admissions and Scholarships, IUJ DVD, story of IUJ experience by Alumni and Individual Inquires. It will be a nice chance to know more about IUJ. Please apply now for your participation.

For more detail and application form, please see the Info. Session news which is available at:
http://www.iuj.ac.jp/20170317/

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
  • Mục thông tin khoa nghiên cứu
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập
Code bưu điện 949-7277
Địa chỉ liên hệ 777, Kokusai-cho, Minami Uonuma-shi, Niigata
Bộ phận liên hệ Admissions Office, GSIM
Điện thoại 025-779-1500
Fax 025-779-1188
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao, Bạn có thể lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh.
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành International Management
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Số du học sinh của trường niên khóa 2016 135người
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
 Application Fee
Non re-fundable application fee (students residing in Japan) 30,000 yen
Non re-fundable application fee (students residing overseas) 5,000 yen

Admissions fee for all programs 300,000 yen

Tuition fees MBA (2 years) 2,200,000 yen/year
One-Year Intensive MBA 3,400,000 yen/year
E-Business Management (1 year) 2,550,000 yen/year

 Living Expenses
Single dorm room* 39,000 yen/month
Utilities (electricity / water) 5,000 yen/month (estimate)
Food 30,000 yen/month (estimate)
Course materials – Graduate School of International Management
70,000 yen/2-year program (estimate)
* Room fees include basic telephone fees and on-campus LAN internet fees.
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2017
Phân loại hồ sơ First round entrance examination for applicants living in Japan
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 11 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 12 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 15 tháng 12 năm 2016
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Phỏng vấn, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2017
Phân loại hồ sơ Second round entrance examination for applicants living in Japan
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 1 năm 2017
Ngày thi tuyển Ngày 11 tháng 2 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 23 tháng 2 năm 2017
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Phỏng vấn, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2017
Phân loại hồ sơ Third round entrance examination for applicants living in Japan
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 3 năm 2017
Ngày thi tuyển Ngày 6 tháng 4 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 20 tháng 4 năm 2017
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Phỏng vấn, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2017
Phân loại hồ sơ Fourth round entrance examination for applicants living in Japan
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 5 năm 2017
Ngày thi tuyển Ngày 18 tháng 5 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 6 năm 2017
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Phỏng vấn, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2017
Phân loại hồ sơ First round entrance examination for applicants living overseas
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 2 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 17 tháng 3 năm 2017
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2017
Phân loại hồ sơ Second round entrance examination for applicants living overseas
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 3 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 4 năm 2017
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Khoá đào tạo Sinh viên dự thính, sinh viên học lấy tín chỉ (Cao học)
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không) Không
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Số du học sinh của trường niên khóa 2014 33người
Trong đó số du học sinh tư phí 14người
Trong đó số du học sinh trao đổi 14người
Ghi chú  Non-degree students
Admissions fee: 120,000 yen
Tuition fees:85,000 yen / one credit course
170,000 yen / two credit course

 Special Students (Exchange Students)
Students going to and coming from partner schools on exchange are exempt from paying admissions fees and tuition fees.
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2015
Phân loại hồ sơ Fall Term
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 6 năm 2015
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Tháng năm nhập học Tháng 1 năm 2016
Phân loại hồ sơ Winter Term
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 9 năm 2015
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ Spring Term
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 12 năm 2015
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 17 tháng 03 năm 2017

Trang web


Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học

Thông điệp của anh chị đi trước

What is the best experience of you at studying in Japan?


【Tìm nơi du học từ ngành học】

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối Khoa học xã hội]

| Văn học | Ngôn ngữ học | Pháp luật | Kinh tế, Kinh doanh, Thương mại | Xã hội học |
| Quan hệ quốc tế
|

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối Khoa học tự nhiên]

| Hộ lý, Bảo vệ sức khỏe | Y, Nha | Dược | Khoa học tự nhiên |
| Công học
| Nông Thủy sản |

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối tổng hợp (Tự nhiên và Xã hội)]

| Đào tạo giảng viên, Giáo dục | Khoa học đời sống | Nghệ thuật | Khoa học tổng hợp |

【Lựa chọn ngôn ngữ】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Bahasa Indonesia | ภาษาไทย |

Đơn vị vận hành trang web
Website này được đồng vận hành bởi Hiệp hội Văn hóa Sinh Viên Châu Á (ABK) và Công ty cổ phần Benesse Coporation.
Hiệp hội Văn hóa Sinh Viên Châu Á (ABK) Phòng Sự nghiệp Hỗ trợ Giáo dục Quốc tế 113-8642, Tokyo-to Bunkyo-ku Honkomagome 2-12-13

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.