International Study | Meiji Gakuin University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

International Study | Meiji Gakuin University(Cao học) | JPSS, trang chuyên v...

facebooktwitter

> > > International Study

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Meiji Gakuin University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các LiteraturehoặcEconomicshoặcSociologyhoặcLawhoặcInternational StudyhoặcPsychologyhoặcBusiness and Law, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

明治学院大学 | Meiji Gakuin University

International Study

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 244-8539
Địa chỉ liên hệ 1518 Kamikurata-cho, Totsuka-Ku, Yokohama-shi, Kanagawa
Bộ phận liên hệ Graduate School Office
Điện thoại 045-863-2200
Fax 045-863-2265
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 28 tháng 11 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học