Management | Tokyo University of Science(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Management | Tokyo University of Science(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thô...

facebooktwitter

> > > Management

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokyo University of Science, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các SciencehoặcPharmaceutical ScienceshoặcEngineeringhoặcScience and TechnologyhoặcBasic EngineeringhoặcManagementhoặcBiological ScienceshoặcInnovationhoặcChemical and TechnologyhoặcMathematics and EducationhoặcGlobal Fire Science and Technology, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

東京理科大学 | Tokyo University of Science

Management

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 125-8585
Địa chỉ liên hệ 6-3-1 Niijuku, Katsushika-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admission Center (Katsushika)
Điện thoại 03-5876-1501
Fax 03-5876-1671
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 23 tháng 03 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học