Tokyo University of Science(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Tokyo University of Science(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học...

facebooktwitter

> > Tokyo University of Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokyo University of Science, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các SciencehoặcPharmaceutical ScienceshoặcEngineeringhoặcScience and TechnologyhoặcBasic EngineeringhoặcManagementhoặcBiological ScienceshoặcInnovationhoặcChemical and TechnologyhoặcMathematics and EducationhoặcGlobal Fire Science and Technology, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao họcTokyo / Tư lập

東京理科大学 | Tokyo University of Science

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học