Graduate School of Comprehensive Human Sciences | University of Tsukuba(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

> > > Graduate School of Comprehensive Human Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về University of Tsukuba, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Master's Program in EducationhoặcLife and Environmental SciencehoặcGraduate School of Pure and Applied ScienceshoặcSystems and Information EngineeringhoặcGraduate School of Comprehensive Human ScienceshoặcGraduate School of Business ScienceshoặcHumanities and Social ScienceshoặcGraduate School of Library, Information and Media Studies, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học / Ibaraki / Quốc lập

筑波大学 | University of Tsukuba

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

Graduate School of Comprehensive Human Sciences

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 305-8577
Địa chỉ liên hệ 1-1-1 Tennodai, Tsukuba-shi, Ibaraki
Bộ phận liên hệ Admission Office, Graduate School Section, Education Promotion Division
Điện thoại 0298-53-2230,2231
Fax 029-853-6303
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Master's Program in Medical Sciences, Master's Program in Education Sciences, Master's Program in Psychology, Master's Program in Disability Sciences, Master's Program in Kansei, Behavioral and Brain Sciences, Master's Program in Nursing Sciences, Master's Program in Health and Sport Sciences, Master's Program in Art and Design, Master's Program in World Heritage Studies, Master's Program in Sports and Health Promotion, Master's Program in Lifespan Development
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Các điều khác(Please make an inquiry for further details.)
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ Entrance Exam with Recommendation for program of Disability Sciences and Health and Sport Sciences. (Term July)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 3 tháng 6 năm 2014
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 6 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 6 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 3 tháng 7 năm 2014
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 11 tháng 7 năm 2014
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ Entrance Exam with Recommendation for program of Sports and Health Promotion. (Term July)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 15 tháng 6 năm 2014
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 6 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 6 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 20 tháng 7 năm 2014
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 2 tháng 8 năm 2014
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ General Entrance Exam for program of Psychology and Kansei, Behavioral and Brain Sciences, Medical Sciences, Nursing Sciences (Term August)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 1 tháng 7 năm 2014
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 7 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 7 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 19 tháng 8 năm 2014 ~ Ngày 20 tháng 8 năm 2014
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 9 tháng 9 năm 2014
Ghi chú về lịch thi Ngày thi sẽ khác nhau tùy thuộc vào ngành học
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ General Entrance Exam for program of Lifespan Development. (Term August)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 6 tháng 7 năm 2014
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 7 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 7 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 24 tháng 8 năm 2014 , Ngày 25 tháng 8 năm 2013
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 10 năm 2014
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Thi vấn đáp, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ General Entrance Exam for program of Sports and Health Promotion. (Term September)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 6 tháng 7 năm 2014
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 7 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 7 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 8 tháng 9 năm 2014
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 10 năm 2014
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Môn chuyên ngành, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ General Entrance Exam for program of Education Sciences, Program for working teachers on the 1st year (Term October), General Entrance Exam and Special Selection of working adults for program of Disability Sciences ( (Term October)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 1 tháng 9 năm 2014
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 9 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 9 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 16 tháng 10 năm 2014
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 6 tháng 11 năm 2014
Ghi chú về lịch thi Ngày thi sẽ khác nhau tùy thuộc vào ngành học
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Doctoral Program in Education, Doctoral Program in School Education, Doctoral Program in Psychology, Doctoral Program in Disability Sciences, Doctoral Program in Kansei, Behavioral and Brain Sciences, Doctoral Program in Nursing Sciences, Doctoral Program in Physical Education, Health and Sport Sciences, Doctoral Program in Art and Design, Doctoral Program in World Cultural Heritage Studies, Doctoral Program in Human Care Science, Doctoral Program in Sports Medicine, Doctoral Program in Coaching Science, Doctoral Program in Biomedical Sciences, Doctoral Program in Clinical Sciences, Doctoral Program in Lifespan Developmental Sciences
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Đối tượng đã tốt nghiệp đại học hoặc chương trình đào tạo giáo dục trên 16 năm ở nước ngoài, và có thêm 2 năm nghiên cứu trong trường đại học của Nhật hoặc viên nghiên cứu tại Nhật Bản.
Đối tượng trên 24 tuổi và được công nhận là có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Các điều khác(Please make an inquiry for further details.)
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ General Exam and Special Selection for Working Adults on August (Biomedical Sciences, Clinical Sciences)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 1 tháng 7 năm 2014
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 7 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 7 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 19 tháng 8 năm 2014
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 9 tháng 9 năm 2014
Ghi chú về lịch thi Ngày thi sẽ khác nhau tùy thuộc vào ngành học
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ General Exam for Master's Course on August (Nursing Sciences)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 1 tháng 7 năm 2014
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 7 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 7 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 19 tháng 8 năm 2014
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 9 tháng 9 năm 2014
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ Special Selection of Working Adults for Master's Course on August (Nursing Sciences)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 1 tháng 7 năm 2014
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 7 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 7 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 19 tháng 8 năm 2014 , Ngày 20 tháng 8 năm 2014
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 9 tháng 9 năm 2014
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ General Exam on Febrary (Education, Psychology, Disability Sciences, Physical Education, Health and Sport Sciences, World Cultural Heritage Studies, Coaching Science), General Exam and Special Selection for Adults on February (Art and Design)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 13 tháng 12 năm 2014
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 1 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 1 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 30 tháng 1 năm 2015 ~ Ngày 4 tháng 2 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 19 tháng 2 năm 2015
Ghi chú về lịch thi Ngày thi sẽ khác nhau tùy thuộc vào ngành học
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 09 tháng 02 năm 2016


Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học


【Tìm nơi du học từ ngành học】

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối Khoa học xã hội]

| Văn học | Ngôn ngữ học | Pháp luật | Kinh tế, Kinh doanh, Thương mại | Xã hội học |
| Quan hệ quốc tế
|

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối Khoa học tự nhiên]

| Hộ lý, Bảo vệ sức khỏe | Y, Nha | Dược | Khoa học tự nhiên |
| Công học
| Nông Thủy sản |

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối tổng hợp (Tự nhiên và Xã hội)]

| Đào tạo giảng viên, Giáo dục | Khoa học đời sống | Nghệ thuật | Khoa học tổng hợp |

【Lựa chọn ngôn ngữ】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Bahasa Indonesia | ภาษาไทย |

Đơn vị vận hành trang web
Website này được đồng vận hành bởi Hiệp hội Văn hóa Sinh Viên Châu Á (ABK) và Công ty cổ phần Benesse Coporation.
Hiệp hội Văn hóa Sinh Viên Châu Á (ABK) Phòng Sự nghiệp Hỗ trợ Giáo dục Quốc tế 113-8642, Tokyo-to Bunkyo-ku Honkomagome 2-12-13

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.