Health Science | Teikyo Heisei University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Health Science | Teikyo Heisei University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về th...

facebooktwitter

> > > Health Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Teikyo Heisei University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Environmental InformationhoặcHealth SciencehoặcClinical PsychologyhoặcPharmaceutical Science, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

帝京平成大学 | Teikyo Heisei University

Health Science

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 170-8445
Địa chỉ liên hệ 2-51-4 Higashi-Ikebukuro Toshima-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admission Office
Điện thoại 03-5843-3200
Fax 03-5843-3210
Đặc điểm khoa nghiên cứu Có chương trình đào tào thợ chuyên nghiệp tay nghề cao
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Acupuncture and Moxibustion, Judo Physical Therapy , Health and Dietetics, Speech Language, Occupational Therapy, Physical Therapy, Paramedic
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Clinical Psychology, Health Science
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 30 tháng 06 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học