Graduate School of Law | Tohoku University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate School of Law | Tohoku University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về t...

facebooktwitter

> > > Graduate School of Law

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tohoku University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Arts and LettershoặcEducationhoặcGraduate School of LawhoặcEconomics and ManagementhoặcSciencehoặcMedicinehoặcDentistryhoặcPharmacyhoặcEngineeringhoặcAgricultural SciencehoặcInternational Cultural StudieshoặcInformation ScienceshoặcLife ScienceshoặcBiomedical EngineeringhoặcEducational Informatics Education DivisionhoặcBiomedical Engineering, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Miyagi  / Quốc lập

東北大学 | Tohoku University

Graduate School of Law

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 980-8576
Địa chỉ liên hệ 27-1 Kawauchi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi
Bộ phận liên hệ Educational Affairs Office, Graduate School of Law
Điện thoại 022-795-6176
Fax 022-795-6249
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Regal and Political Studies
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Công khai (chỉ được xem)
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học giới thiệu)
Các điều khác(Introduction to an academic supervisor is conducted only if you wish.)
Số du học sinh của trường niên khóa 2014 5người
Trong đó số du học sinh tư phí 5người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 847,800 Yên
Ghi chú Amounts are subject to change.
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2014
Phân loại hồ sơ Special Selection
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 5 tháng 6 năm 2014
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 6 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 6 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 17 tháng 9 năm 2014
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 19 tháng 9 năm 2014
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học, Thi vấn đáp
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Regal and Political Studies
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Công khai (chỉ được xem)
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Đối tượng trên 24 tuổi và được công nhận là có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Số du học sinh của trường niên khóa 2014 21người
Trong đó số du học sinh tư phí 19người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 847,800 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
Amounts are subject to change.
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2014
Phân loại hồ sơ General Selection
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 5 tháng 6 năm 2014
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 6 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 6 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 22 tháng 8 năm 2014
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 8 tháng 9 năm 2014
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học, Thi vấn đáp

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 11 tháng 06 năm 2014

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học