Medical Life Science | Yokohama City University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

> > > Medical Life Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Yokohama City University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các MedicinehoặcGraduate school of International managementhoặcGraduate school of Urban Social and Cultural StudieshoặcNanobiosciencehoặcMedical Life Science, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học / Kanagawa / Công lập

横浜市立大学 | Yokohama City University

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

Medical Life Science

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 230-0045
Địa chỉ liên hệ 1-7-29 Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa
Bộ phận liên hệ Educational Affairs Section, Tsurumi Campus
Điện thoại 045-508-7201
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Medical Life Science
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Không thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Số du học sinh của trường niên khóa 2013 1người
Trong đó số du học sinh tư phí 0người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Các khoản chi phí khác 31,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 848,800 Yên
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2014
Phân loại hồ sơ Kỳ 1
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 6 tháng 6 năm 2013
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 6 năm 2013
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 6 năm 2013
Ngày thi tuyển Ngày 8 tháng 7 năm 2013
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 19 tháng 7 năm 2012
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2014
Phân loại hồ sơ Kỳ 2
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 2 tháng 9 năm 2013
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 9 năm 2013
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 9 năm 2013
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 10 năm 2013
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 10 năm 2013
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2014
Phân loại hồ sơ Kỳ 3
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 1 tháng 11 năm 2013
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 11 năm 2013
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 11 năm 2013
Ngày thi tuyển Ngày 26 tháng 11 năm 2013
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 20 tháng 12 năm 2013
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Medical Life Science
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Không thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Đối tượng trên 24 tuổi và được công nhận là có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ.
Số du học sinh của trường niên khóa 2013 0người
Trong đó số du học sinh tư phí 0người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Các khoản chi phí khác 31,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 848,800 Yên
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2014
Phân loại hồ sơ Special Selection for Foreigners
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 19 tháng 12 năm 2013
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 1 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 1 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 3 tháng 2 năm 2014
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 2 năm 2014
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Phỏng vấn

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 25 tháng 03 năm 2014


Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học


【Tìm nơi du học từ ngành học】

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối Khoa học xã hội]

| Văn học | Ngôn ngữ học | Pháp luật | Kinh tế, Kinh doanh, Thương mại | Xã hội học |
| Quan hệ quốc tế
|

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối Khoa học tự nhiên]

| Hộ lý, Bảo vệ sức khỏe | Y, Nha | Dược | Khoa học tự nhiên |
| Công học
| Nông Thủy sản |

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối tổng hợp (Tự nhiên và Xã hội)]

| Đào tạo giảng viên, Giáo dục | Khoa học đời sống | Nghệ thuật | Khoa học tổng hợp |

【Lựa chọn ngôn ngữ】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Bahasa Indonesia | ภาษาไทย |

Đơn vị vận hành trang web
Website này được đồng vận hành bởi Hiệp hội Văn hóa Sinh Viên Châu Á (ABK) và Công ty cổ phần Benesse Coporation.
Hiệp hội Văn hóa Sinh Viên Châu Á (ABK) Phòng Sự nghiệp Hỗ trợ Giáo dục Quốc tế 113-8642, Tokyo-to Bunkyo-ku Honkomagome 2-12-13

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.