Graduate school of Law | University of the Ryukyus(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate school of Law | University of the Ryukyus(Cao học) | JPSS, trang chu...

facebooktwitter

> > > Graduate school of Law

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về University of the Ryukyus, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Humanities and Social ScienceshoặcEducationhoặcEngineering and SciencehoặcMedicinehoặcHealth ScienceshoặcAgriculturehoặcGraduate school of LawhoặcTourism Sciences, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao họcOkinawa / Quốc lập

琉球大学 | University of the Ryukyus

Graduate school of Law

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 903-0213
Địa chỉ liên hệ 1 Senbaru, Nishihara-cho, Nakagami-gun, Okinawa
Bộ phận liên hệ Law School Section
Điện thoại 098-895-8091
Fax 098-895-8187
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao
Khoá đào tạo Khóa đào tạo học vị chuyên ngành
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ Lịch trình A
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 7 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 8 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 30 tháng 8 năm 2014 , Ngày 31 tháng 8 năm 2014
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 9 năm 2014
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ Lịch trình B
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 9 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 10 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 2 tháng 11 năm 2014 , Ngày 3 tháng 11 năm 2014
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 20 tháng 11 năm 2014
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ Lịch trình C
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 12 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 12 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 31 tháng 1 năm 2015 , Ngày 1 tháng 2 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 13 tháng 2 năm 2015

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 25 tháng 02 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học