Interdisciplinary Graduate School of Agriculture and Engineering | Miyazaki University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Interdisciplinary Graduate School of Agriculture and Engineering | Miyazaki U...

facebooktwitter

> > > Interdisciplinary Graduate School of Agriculture and Engineering

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Miyazaki University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các EducationhoặcEngineeringhoặcGraduate School of AgriculturehoặcInterdisciplinary Graduate School of Agriculture and EngineeringhoặcInterdisciplinary Graduate School of Medicine and Veterinary MedicinehoặcNursing Science, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Miyazaki  / Quốc lập

宮崎大学 | Miyazaki University

Interdisciplinary Graduate School of Agriculture and Engineering

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 889-2192
Địa chỉ liên hệ 1-1 Kibanadai Nishi, Gakuen, Miyazaki-shi, Miyazaki
Bộ phận liên hệ Educational Affairs & Student Support Section, Faculty of Engineering
Điện thoại 0985-58-7870
Fax 0985-58-7287
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 23 tháng 03 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học