Thông tin tổng hợp | Website về thông tin du học JPSS

Thông tin tổng hợp | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Môn học > Danh sách ngành học > Thông tin tổng hợp

Giới thiệu ngành học Thông tin tổng hợp

Thông tin tổng hợp

Sử dụng thông tin như là một công cụ để giải quyết những vấn đề trong mọi lĩnh vực

Bạn sẽ học cách tiếp cận những vấn đề thuộc hầu hết các lĩnh vực liên quan đến Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên, qua đó học những kiến thức lý luận cơ bản và kỹ năng ứng dụng về thông tin, phương tiện thông tin, máy tính và cách làm thế nào để áp dụng thông tin vào việc xử lý những vấn đề đa dạng và phức tạp. Trên cơ sở được trang bị tri thức về xử lý và quản lý thông tin, bạn sẽ được học về cách thu thập và phân tích thông tin theo đề tài liên quan đến nhiều hiện tượng, ví dụ như hiện tượng tự nhiên (không khí, vỏ trái đất, sinh vật v.v...), hay hiện tượng kinh tế (vốn tư bản, tài chính v.v...), hay hiện tượng xã hội (dân số, lương thực, doanh nghiệp, cơ cấu các địa phương v.v...).

Những trường đại học có thể học được ngành này là …

Trường Đại học Kansai | 関西大学 | Kansai University

Trường Đại học Kansai có nhiều chương trình nhằ...

Trường Đại học Kansai

広島女学院大学 | Hiroshima Jogakuin University

Hiroshima Jogakuin University was founded as Hi...

Hiroshima Jogakuin University

早稲田大学 | Waseda University

In today’s increasingly global society, people ...

Waseda University

駿河台大学 | Surugadai University

Located in Hanno City in northern Saitama Prefe...

Surugadai University

中央大学 | Chuo University

Chuo University was founded as the Igirisu Hori...

Chuo University

名古屋大学 | Nagoya University

Nagoya University (NU) was first founded in 187...

Nagoya University

立命館大学 | Ritsumeikan University

Founded as a private academy in 1869, Ritsumeik...

Ritsumeikan University

Tìm những trường đại học khác có thể học được ngành này


Tìm kiếm trường học