Công nghệ thông tin | Website về thông tin du học JPSS

Công nghệ thông tin | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Môn học > Danh sách ngành học > Công nghệ thông tin

Giới thiệu ngành học Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Nghiên cứu về phần cứng và phầm mềm của máy tính

Ngành Công nghệ thông tin nghiên cứu về thiết kế và sản xuất phần cứng, phát triển phần mềm, hoặc nghiên cứu những kỹ thuật ứng dụng máy tính v.v… Những môn học trong ngành cũng hết sức đa dạng. Máy tính là một hệ thống chuyển đổi thông tin thành tín hiệu điện và gửi đi. Vì vậy bạn sẽ học lý thuyết về mạch điện tử trong phạm trù vật lý và học ứng dụng của nó trong phạm trù điện, điện tử và truyền thông. Về phương diện phát triển phần mềm thì bạn sẽ được tìm hiểu sâu về thuật toán (hệ thống lý luận lập trình). Ngoài ra, khi nghiên cứu theo hướng làm cho dễ sử dụng hơn thì cần phải có hiểu biết về phương pháp suy luận của con người, về năng lực giải quyết vấn đề hay chức năng nhận thức và khả năng học hỏi, là những vấn đề liên quan đến tâm sinh lý. Chính vì lý do đó mà ngành Công nghệ thông tin được gọi là ngành Công nghệ tổng hợp. Máy tính ngày nay đã vượt ra khỏi giới hạn của máy điện toán. Có thể nói đề tài nghiên cứu phát triển máy tính có đầu óc gần với con người là một chủ đề nghiên cứu vĩnh viễn của ngành Công nghệ thông tin.

Những trường đại học có thể học được ngành này là …

Trường Đại học Teikyo | 帝京大学 | Teikyo University

Trường Đại học Teikyo là trường đại học tổng hợ...

Trường Đại học Teikyo

福井工業大学 | Fukui University of Technology

Committed to nurturing competent engineers capa...

Fukui University of Technology

中京大学 | Chukyo University

Comprising 11 faculties, 18 academic department...

Chukyo University

上智大学 | Sophia University

Founded by the Jesuits in 1913, Sophia Universi...

Sophia University

横浜国立大学 | Yokohama National University

Established in 1949,Yokohama National Universit...

Yokohama National University

Tìm những trường đại học khác có thể học được ngành này


Tìm kiếm trường học