Khoa học thông tin | Website về thông tin du học JPSS

Khoa học thông tin | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Môn học > Danh sách ngành học > Khoa học thông tin

Giới thiệu ngành học Khoa học thông tin

Khoa học thông tin

Nghiên cứu cách thức ứng dụng thông tin bằng máy tính

Khoa học thông tin là ngành học nghiên cứu về thông tin dựa trên những lý luận cơ bản và tri thức về toán học, được phát triển từ những ứng dụng của toán học như xác suất thống kê và tối ưu hóa. Trong bối cảnh xã hội đang theo xu hướng thông tin hóa cao độ do sự phát triển của máy tính thì đây là một ngành học hết sức quan trọng và cần thiết.

Những trường đại học có thể học được ngành này là …

Trường Đại học Sư phạm Osaka | 大阪教育大学 | Osaka Kyoiku University

Trường Đại học Sư phạm Osaka là một trong số ít...

Trường Đại học Sư phạm Osaka

岡山大学 | Okayama University

Okayama University boasts one of Japan's larges...

Okayama University

立命館大学 | Ritsumeikan University

Founded as a private academy in 1869, Ritsumeik...

Ritsumeikan University

同志社大学 | Doshisha University

Our founding spirit consists of three main prin...

Doshisha University

明治大学 | Meiji University

Meiji University was founded in January 1881 as...

Meiji University

南山大学 | Nanzan University

Nanzan University is the only comprehensive, co...

Nanzan University

大阪大学 | Osaka University

Osaka University continues to renew itself, bre...

Osaka University

Tìm những trường đại học khác có thể học được ngành này


Tìm kiếm trường học