Ngành nghệ thuật khác | Website về thông tin du học JPSS

Ngành nghệ thuật khác | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Môn học > Danh sách ngành học > Ngành nghệ thuật khác

Giới thiệu ngành học Ngành nghệ thuật khác

Ngành nghệ thuật khác

Tìm tòi những biểu hiện nghệ thuật khác ngoài mỹ thuật và âm nhạc

Ngành học này học về lý thuyết và kỹ năng của các biểu hiện nghệ thuật không nằm trong khuôn khổ của Mỹ thuật và Âm nhạc. Các lĩnh vực chuyên môn bao gồm những lĩnh vực mà hoạt động sáng tác được tiến hành thông qua những phương tiện biểu hiện riêng như Nhiếp ảnh, Quay phim, Diễn kịch, Văn nghệ, Thư đạo, Phát thanh truyền hình v.v... Xu hướng gần đây cho thấy nhu cầu học về cách sử dụng phương tiện thông tin kỹ thuật số đang tăng cao. Đặc biệt có nhiều trường đại học có chuyên ngành Nghệ thuật đồ họa vi tính (CG Art), ứng dụng máy tính vào nghệ thuật hình ảnh, ví dụ như nghệ thuật truyền thông ( Media Art) v.v...

Những trường đại học có thể học được ngành này là …

Trường Đại học Sư phạm Osaka | 大阪教育大学 | Osaka Kyoiku University

Trường Đại học Sư phạm Osaka là một trong số ít...

Trường Đại học Sư phạm Osaka

日本大学 | Nihon University

Nihon Law University, the predecessor of Nihon ...

Nihon University

大東文化大学 | Daito Bunka University

The Daito Bunka Association, from which Daito B...

Daito Bunka University

桜美林大学 | J. F. Oberlin University

● What kind of school is J. F. Oberlin Universi...

J. F. Oberlin University

首都大学東京 | Tokyo Metropolitan University

In order for students to acquire the real ‘abil...

Tokyo Metropolitan University

立教大学 | Rikkyo University

Rikkyo University started its history in 1874 a...

Rikkyo University

大阪大学 | Osaka University

Osaka University continues to renew itself, bre...

Osaka University

Tìm những trường đại học khác có thể học được ngành này


Tìm kiếm trường học