Ngành nghệ thuật khác | Website về thông tin du học JPSS

Ngành nghệ thuật khác | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Môn học > Danh sách ngành học > Ngành nghệ thuật khác

Giới thiệu ngành học Ngành nghệ thuật khác

Ngành nghệ thuật khác

Tìm tòi những biểu hiện nghệ thuật khác ngoài mỹ thuật và âm nhạc

Ngành học này học về lý thuyết và kỹ năng của các biểu hiện nghệ thuật không nằm trong khuôn khổ của Mỹ thuật và Âm nhạc. Các lĩnh vực chuyên môn bao gồm những lĩnh vực mà hoạt động sáng tác được tiến hành thông qua những phương tiện biểu hiện riêng như Nhiếp ảnh, Quay phim, Diễn kịch, Văn nghệ, Thư đạo, Phát thanh truyền hình v.v... Xu hướng gần đây cho thấy nhu cầu học về cách sử dụng phương tiện thông tin kỹ thuật số đang tăng cao. Đặc biệt có nhiều trường đại học có chuyên ngành Nghệ thuật đồ họa vi tính (CG Art), ứng dụng máy tính vào nghệ thuật hình ảnh, ví dụ như nghệ thuật truyền thông ( Media Art) v.v...

Những trường đại học có thể học được ngành này là …

Trường Đại học Sư phạm Osaka | 大阪教育大学 | Osaka Kyoiku University

Trường Đại học Sư phạm Osaka là một trong số ít...

Trường Đại học Sư phạm Osaka

首都大学東京 | Tokyo Metropolitan University

In order for students to acquire the real ‘abil...

Tokyo Metropolitan University

日本大学 | Nihon University

Nihon Law University, the predecessor of Nihon ...

Nihon University

法政大学 | Hosei University

Global society is constantly in motion, driven ...

Hosei University

福井工業大学 | Fukui University of Technology

Committed to nurturing competent engineers capa...

Fukui University of Technology

明治大学 | Meiji University

Meiji University was founded in January 1881 as...

Meiji University

駿河台大学 | Surugadai University

Located in Hanno City in northern Saitama Prefe...

Surugadai University

Tìm những trường đại học khác có thể học được ngành này


Tìm kiếm trường học