Truyền thông | Website về thông tin du học JPSS

Truyền thông | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Môn học > Danh sách ngành học > Truyền thông

Giới thiệu ngành học Truyền thông

Truyền thông

Nghiên cứu và tìm hiểu về vai trò đích thực của thông tin đại chúng và các phương tiện thông tin đại chúng

Mục đích của ngành học này là tìm hiểu về vai trò cần có và tiềm năng của thông tin đại chúng và phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời vận dụng những sở học đa dạng để học về những hiện tượng liên quan đến thông tin đại chúng trong xã hội hiện đại luôn thay đổi. Ngoài ra, bằng cách tiếp cận từ góc độ xã hội học và chú ý đến mối tương quan giữa phương tiện thông tin đại với những phương tiện thông tin khác, bạn sẽ được tìm hiểu sâu hơn một cách có hệ thống bằng lý luận về các lĩnh vực báo chí, phát thanh truyền hình, xuất bản, quảng cáo v.v...

Những trường đại học có thể học được ngành này là …

立教大学 | Rikkyo University

Rikkyo University started its history in 1874 a...

Rikkyo University

上智大学 | Sophia University

Founded by the Jesuits in 1913, Sophia Universi...

Sophia University

龍谷大学 | Ryukoku University

Founded in 1639 as a seminary of the Honganji T...

Ryukoku University

東洋英和女学院大学 | Toyo Eiwa University

Toyo Eiwa University is located on the Yokohama...

Toyo Eiwa University

立命館大学 | Ritsumeikan University

Founded as a private academy in 1869, Ritsumeik...

Ritsumeikan University

Trường Đại học Kansai | 関西大学 | Kansai University

Trường Đại học Kansai có nhiều chương trình nhằ...

Trường Đại học Kansai

日本大学 | Nihon University

Nihon Law University, the predecessor of Nihon ...

Nihon University
Law

Tìm những trường đại học khác có thể học được ngành này


Tìm kiếm trường học