Xã hội học | Website về thông tin du học JPSS

Xã hội học | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Môn học > Danh sách ngành học > Xã hội học

Giới thiệu ngành học Xã hội học

Xã hội học

Tập trung vào trật tự và cơ cấu của xã hội con người

Ngành Xã hội học nghiên cứu về cơ cấu của xã hội và những mối quan hệ con người giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với tập thể, tập thể với tập thể trong đời sống xã hội. Trước hết ngành Xã hội học chú ý đến câu hỏi : Trật tự trong xã hội con người là gì ? Lý do là vì khi lấy đối tượng là từ bạn bè đến quốc gia để nghiên cứu, nếu làm rõ được cơ cấu hình thành, sự rối loạn và sự thay đổi của trật tự xã hội, thì có thể làm rõ được mối tương quan giữa con người với xã hội. Từ khóa khi nghiên cứu về trật tự xã hội sẽ là những hành vi xã hội như Liên đới, Hiệp đồng, Đối lập, Cạnh tranh v.v... Trong quá trình tiến hành nghiên cứu, không chỉ nghiên cứu bằng lý thuyết mà bạn sẽ có cơ hội thực tập xã hội, tức là sẽ đến tận nơi để tự mình quan sát và điều tra. Ngoài ra, thống kê cũng được sử dụng thường xuyên, và bạn sẽ được sử dụng nhiều phương pháp để xúc tiến nghiên cứu, chẳng hạn dùng máy tính để xử lý thông tin thống kê v.v...

Những trường đại học có thể học được ngành này là …

法政大学 | Hosei University

Global society is constantly in motion, driven ...

Hosei University

名古屋商科大学 | Nagoya University of Commerce and Business

The mission of Nagoya University of Commerce an...

Nagoya University of Commerce and Business

同志社大学 | Doshisha University

Our founding spirit consists of three main prin...

Doshisha University

桜美林大学 | J. F. Oberlin University

● What kind of school is J. F. Oberlin Universi...

J. F. Oberlin University

日本大学 | Nihon University

Nihon Law University, the predecessor of Nihon ...

Nihon University

龍谷大学 | Ryukoku University

Founded in 1639 as a seminary of the Honganji T...

Ryukoku University

Tìm những trường đại học khác có thể học được ngành này


Tìm kiếm trường học