Kinh tế học | Website về thông tin du học JPSS

Kinh tế học | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Môn học > Danh sách ngành học > Kinh tế học

Giới thiệu ngành học Kinh tế học

Kinh tế học

Tìm hiểu bản chất của mối liên quan giữa đồng tiền với Con người và Xã hội

Ngành Kinh tế nghiên cứu những đề tài liên quan đến các hoạt động kinh tế nói chung như sản xuất, tiêu thụ, buôn bán v.v… Ngành Kinh tế làm rõ phần cốt lõi mang tính bản chất về các mối quan hệ giữa đồng tiền, con người và xã hội, thông qua những gì thấy được từ những sự việc liên quan đến kinh tế. Cùng với sự biến đổi của xã hội, những lĩnh vực mà ngành Kinh tế nghiên cứu cũng ngày càng đa dạng. Nhìn vào khía cạnh xã hội quốc tế hóa thì có thể thấy hoạt động thương mại và hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp đang được xúc tiến mạnh mẽ. Và những vấn đề liên quan đến đầu tư nước ngoài cũng thuộc phạm trù của Kinh tế học. Ngoài ra, vấn đề môi trường tưởng chừng như là một vấn đề hoàn toàn khác, nhưng lại liên quan đến vấn đề cạn kiệt tài nguyên và phá hoại môi trường, và trong trường hợp này việc sản xuất và tiêu thụ sử dụng những tài nguyên đó cũng là một vấn đề của ngành Kinh tế.

Những trường đại học có thể học được ngành này là …

明治学院大学 | Meiji Gakuin University

Meiji Gakuin University traces its origins to t...

Meiji Gakuin University

Toyo University | 東洋大学

The beginnings of Toyo University can be found ...

Toyo University

立命館大学 | Ritsumeikan University

Founded as a private academy in 1869, Ritsumeik...

Ritsumeikan University

日本大学 | Nihon University

Nihon Law University, the predecessor of Nihon ...

Nihon University

名古屋商科大学 | Nagoya University of Commerce and Business

The mission of Nagoya University of Commerce an...

Nagoya University of Commerce and Business

桜美林大学 | J. F. Oberlin University

● What kind of school is J. F. Oberlin Universi...

J. F. Oberlin University

神戸学院大学 | Kobe Gakuin University

Kobe Gakuin University was founded in the spiri...

Kobe Gakuin University

Tìm những trường đại học khác có thể học được ngành này


Tìm kiếm trường học