Chính trị học | Website về thông tin du học JPSS

Chính trị học | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Môn học > Danh sách ngành học > Chính trị học

Giới thiệu ngành học Chính trị học

Chính trị học

Làm rõ những động thái chính trị làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn

Ngành Chính trị nghiên cứu về những chế độ xã hội hay cách vận hành những tổ chức công để làm thỏa mãn đời sống con người. Chính trị có liên quan rất sâu sắc với xã hội. Trong ngành Chính trị thì cần phải có nhận thức về các vấn đề trong mọi động thái chính trị, chẳng hạn phải có nhận thức vấn đề về việc nếu nâng thuế tiêu dùng lên thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến từng người dân v.v... Gần đây, đối tượng của ngành Chính trị tập trung nhiều vào động thái chính trị hơn là cơ cấu chính trị. Những nghiên cứu gần đây chủ yếu là tập trung vào phân tích dữ liệu về nội dung, quá trình hay kết quả cụ thể của sự việc liên quan đến chính trị. Ngay cả công việc lập ra một chính sách phù hợp với mong đợi của người dân cũng là một công việc đòi hỏi phải xử lý một lượng thông tin rất lớn, và việc sử dụng máy tính đã trở nên phổ biến. Ngoài ra, không chỉ nghiên cứu về chính trị Nhật Bản mà những nghiên cứu về chính trị châu Á, Trung Đông, châu Phi, các nước Đông Âu và những nghiên cứu về hòa bình và hỗ trợ quốc tế cũng đang được tiến hành tích cực.

Những trường đại học có thể học được ngành này là …

中京大学 | Chukyo University

Comprising 11 faculties, 18 academic department...

Chukyo University

慶應義塾大学 | Keio University

In 1858, Keio University was founded to provide...

Keio University
Law

法政大学 | Hosei University

Global society is constantly in motion, driven ...

Hosei University
Law

同志社大学 | Doshisha University

Our founding spirit consists of three main prin...

Doshisha University

明治大学 | Meiji University

Meiji University was founded in January 1881 as...

Meiji University

岡山大学 | Okayama University

Okayama University boasts one of Japan's larges...

Okayama University
Law

広島女学院大学 | Hiroshima Jogakuin University

Hiroshima Jogakuin University was founded as Hi...

Hiroshima Jogakuin University

早稲田大学 | Waseda University

In today’s increasingly global society, people ...

Waseda University

Tìm những trường đại học khác có thể học được ngành này


Tìm kiếm trường học