ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Urban Liberal Arts | Tokyo Metropolitan University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Urban Liberal Arts | Tokyo Metropolitan Universi...

facebooktwitter

> > > Urban Liberal Arts

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยTokyo Metropolitan University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นTokyo Metropolitan University คณะUrban Liberal ArtsหรือคณะUrban Environmental SciencesหรือคณะSystem DesignหรือคณะHealth Sciences ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับTokyo Metropolitan University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย โตเกียว  / ท้องถิ่น

首都大学東京 | Tokyo Metropolitan University

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย
ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 

Urban Liberal Arts

ดาวน์โหลดใบสมัคร
  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย

Interdisciplinary study that goes beyond the limits of just arts and sciences

Covering a wide range of academic fields, the faculty’s goals are to provide a good education and broad-ranging knowledge suited to societies of the 21st century, to support metropolitan development and paint a vision for the future, and to develop human resources to achieve these goals. The faculty combines the key parts of the long-established faculties of Social Sciences and Humanities, Law, Economics, Science, and Engineering from the former TMU. Having carried on the tradition and having brought all the accumulated research and education together, the faculty’s mission now is to further develop this research and education. The faculty has sufficient teaching staff to accommodate four schools, and more than mere numbers, the quality of the teaching is one of the highest in Japan. The faculty has also established the Division of Urban Policy as an interdisciplinary course to extensively explore the problems facing Tokyo and other cities.

The TMU Campus

The TMU Campus

Monument of the University’s Symbol

Monument of the University’s Symbol

Lectures

Lectures

School of Humanities and Social Sciences – Division of Social Studies

This division offers programs in sociology, social anthropology and social welfare studies. Students are required to learn the basics of social studies and to further their study in one of the three fields they choose.
http://www.tmu.ac.jp/english/academics/faculty/urban_liberal/hss/social.html

School of Humanities and Social Sciences – Division of Psychology and Pedagogy

This division offers major programs in psychology and pedagogy.
http://www.tmu.ac.jp/english/academics/faculty/urban_liberal/hss/phychology_education.html

School of Humanities and Social Sciences – Division of Humanities and Intercultural Studies

This division offers five major programs in liberal arts, covering philosophy, history, literature and culture, language, and art.
http://www.tmu.ac.jp/english/academics/faculty/urban_liberal/hss/his.html

School of Law and Politics – Division of Law

The purpose of this division is to develop skills as a lawyer or other legal profession, and to develop skills for legal practice and policy-making which are necessary in private business and public agencies. Many of the students in this division wish to continue studying further at Law School or the Department of Law and Political Science within the Graduate School of Social Sciences.
http://www.tmu.ac.jp/english/academics/faculty/urban_liberal/law/law.html

School of Law and Politics – Division of Politics

Multifarious disciplines of politics and public administration are offered, from political history and political thought to the cutting-edge of quantitative analysis. Courses in constitutional and administrative law and international public law are also available. A well-balanced social sciences curriculum is our policy. Students have many opportunities to cultivate their ability to understand politics and public affairs relating to present-day society, and to become qualified as all-rounders competent in any field of the public and private sectors.
http://www.tmu.ac.jp/english/academics/faculty/urban_liberal/law/politics.html

School of Business Administration – Division of Business Administration

In the Division of Business Administration, students are able to gain a broad understanding in business administration and economics through classes and seminars designed to enrich their knowledge about business firms. The goal of the course is to nurture excellent talent that will qualify students in the future as leaders in command of businesses, or as researchers in the field of business administration and economics.
http://www.tmu.ac.jp/english/academics/faculty/urban_liberal/biz/biz.html

School of Business Administration – Division of Economics

Three features of the program in the Division of Economics are: (1)systematic study of economic theories; (2)historical understanding of the development of economic activities; and (3)verification of the theories by empirical data. The aim of the course is to equip students with the capability to discern whether the present economic system is really efficient, and to seek and realize a more affluent society.
http://www.tmu.ac.jp/english/academics/faculty/urban_liberal/biz/econ.html

School of Science and Engineering – Division of Mathematical Sciences

The Division of Mathematical Sciences offers a comprehensive program in mathematics (covering the basic fields of algebra, geometry, and analysis together with their applications), as well as the field of mathematical information science (focusing on discrete mathematics, computer languages, and applications such as cryptography). The training provided by these programs equips students for any career which requires rigorous quantitative and conceptual analysis, or for further study and research in graduate school.
http://www.tmu.ac.jp/english/academics/faculty/urban_liberal/se/mis.html

School of Science and Engineering – Division of Physics

Physics deals with various phenomena related to matter and nature, and clarifies underlying fundamental laws. Physics skills will provide you with a firm foundation for tackling problems in scientific research and in the real world. The Division of Physics will help you recognize that this world is governed by beautiful laws and yet it is full of fresh surprises. We welcome anyone who has a strong interest in attacking unsolved problems of physics and in applying physical principles to other fields.
http://www.tmu.ac.jp/english/academics/faculty/urban_liberal/se/phys.html

School of Science and Engineering – Division of Chemistry

The Division of Chemistry offers a wide range of research and educational opportunities in traditional chemistry as well as recently emerging related areas, such as biological and material sciences. The Division provides a place for learning fundamental knowledge in chemistry and basic research in modern chemistry at the atomic and molecular levels in order to produce talented chemists.
http://www.tmu.ac.jp/english/academics/faculty/urban_liberal/se/chem.html

School of Science and Engineering – Division of Biological Sciences

In the Division of Biological Sciences, our aim is to study and research in a wide range of fields in basic biology and the life sciences. These fields are moving forward extremely rapidly, and the results of basic research quickly make their way into practical applications such as the medical sciences, agriculture, and environmental sciences. This means that there is a huge demand for personnel with excellent research abilities. The application of this research ability requires a wide range of knowledge, good techniques, plus the ability to think in new ways. To this end, the program has been designed to cover a wide range of life forms from molecules/cells up to individuals, through to ecosystems and environments, working with a variety of animals, plants, and microbes. To encourage independent thinking, we promote voluntary research and activities, and emphasize communication skills, including English and bioinformatics.
http://www.tmu.ac.jp/english/academics/faculty/urban_liberal/se/biol.html

School of Science and Engineering – Division of Electrical and Electronic Engineering

Electrical and electronic engineering is a discipline that is essential in an extremely diverse range of areas, from the supply of electricity as a lifeline supporting people’s lives, to information and communications equipment, transport, medical services, space development, and environmental protection. The goal of this division is to foster human resources who are able contribute to the development of this kind of broad-ranging technology. Specifically, in addition to learning about the areas related to basic technology in electrical and electronic engineering, students will also learn about new disciplines that go beyond the scope of these areas. Furthermore, during the course of their studies, students will acquire basic skills and applied skills that will form the core of techniques essential for professional private-sector engineers and researchers. By giving students this opportunity, we will strive to nurture human resources who will be actively involved as leaders across a broad range of technical fields.
http://www.tmu.ac.jp/english/academics/faculty/urban_liberal/se/eee.html

School of Science and Engineering – Division of Mechanical Engineering

The Division of Mechanical Engineering offers a curriculum which is designed to provide students with the knowledge necessary for a career in mechanical engineering. The curriculum comprises the basics of mechanical engineering, namely mechanics of materials, mechanics of machinery, thermodynamics and fluid dynamics, balanced with applied subjects. Students will find employment in design, development and research in a wide range of advanced technical fields
http://www.tmu.ac.jp/english/academics/faculty/urban_liberal/se/mech.html

Division of Urban Policy

The aim of this Division is to foster human resources capable of addressing various urban policy issues in a practical and effective way. By taking full advantage of our location in the Tokyo Metropolis, students are not only provided with opportunities to learn theories and methodologies on policy evaluation and analysis, but also to develop their ability to draft policies and relate both theory and practice to concrete cases. Our curriculum provides interdisciplinary subjects in order to support students so that they may view policy issues from different angles.
http://www.tmu.ac.jp/english/academics/faculty/urban_liberal/urbanpolicy.html

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา