Fuculty of Human Life Science | Senri Kinran University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Fuculty of Human Life Science | Senri Kinran University | ข้อมูลการศึกษาต่อใน...

facebooktwitter

> > > Fuculty of Human Life Science

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับSenri Kinran University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นข้อมูลของแต่ละคณะ,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

มหาวิทยาลัย โอซากา / เอกชน

千里金蘭大学 | Senri Kinran University

  • Fuculty of Human Life Science
  • Nursing

Fuculty of Human Life Science

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 565-0873
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 5-25-1, Hujisirodai, Suita-shi, Osaka
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Admissions Center
หมายเลขโทรศัพท์ 06-6872-0721
หมายเลขแฟกซ์ 06-6872-7753
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ มีประสบการณ์เทียบเท่ากับคนญี่ปุ่น,ประเมินด้วยมาตรฐานเดียวกัน
ค่าสมัคร เยน 30,000 (ประจำปี 2016)
ค่าแรกเข้า เยน 300,000 (ประจำปี 2016)
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 1,226,000 (ประจำปี 2016)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 18,000 (ประจำปี 2016)
หมายเหตุ Tuition
Department of Food and Nutrition: 1,226,000 yen
Department of Child: 1,086,000 yen
สาขาวิชา Department of Food and Nutrition, Department of Child
กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร สิงหาคม ต้นเดือน
ข้อสอบเก่าของการสอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ไม่มีข้อสอบเก่า
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2016 ปีเมษายน
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 6, 2016
วันปิดรับสมัคร มกราคม 18, 2016
วันสอบคัดเลือก มกราคม 24, 2016
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 1, 2016
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ กุมภาพันธ์ 12, 2016(ปิดรับสมัครครั้งที่ 1) มีนาคม 1, 2016(ปิดรับสมัครครั้งที่ 2)
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ ไม่สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ประวัติศาสตร์
การสอบภาษาอังกฤษ กำหนดให้สอบคัดเลือกของทางมหาวิทยาลัย
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้อง
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2016 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร 2nd
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กุมภาพันธ์ 1, 2016
วันปิดรับสมัคร กุมภาพันธ์ 9, 2016
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 15, 2016
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 19, 2016
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ มีนาคม 1, 2016(ปิดรับสมัครครั้งที่ 1) มีนาคม 23, 2016(ปิดรับสมัครครั้งที่ 2)
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ ไม่สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, Select 2 subjects (Same questions for Japanese students)
การสอบภาษาอังกฤษ กำหนดให้สอบคัดเลือกของทางมหาวิทยาลัย
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2016 ปีเมษายน
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กุมภาพันธ์ 15, 2016
วันปิดรับสมัคร กุมภาพันธ์ 23, 2016
วันสอบคัดเลือก มีนาคม 1, 2016
วันประกาศผลสอบ มีนาคม 4, 2016
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ มีนาคม 14, 2016(ปิดรับสมัครครั้งที่ 1) มีนาคม 23, 2016(ปิดรับสมัครครั้งที่ 2)
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ ไม่สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, Select 2 subjects (Same questions for Japanese students)

วันที่อัพเดตล่าสุด: พฤษภาคม 19, 2015

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา