School of Environmental Science and Engineering | Kochi University of Technology | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > School of Environmental Science and Engineering

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับKochi University of Technology,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นข้อมูลของแต่ละคณะ,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

มหาวิทยาลัย / โคจิ / ท้องถิ่น

高知工科大学 | Kochi University of Technology

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

Kochi University of Technology รายชื่อคณะวิชา

School of Environmental Science and Engineering

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 782-8502
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 185 Miyanokuchi, Tosayamada-cho, Kami-shi, Kochi
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Admissions Office
หมายเลขโทรศัพท์ 0887-57-2222
หมายเลขแฟกซ์ 0887-57-2000
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ มีประสบการณ์เทียบเท่ากับคนญี่ปุ่น,ประเมินด้วยมาตรฐานเดียวกัน
จำนวนคนที่เข้าสอบคัดเลือก 0คน (ประจำปี 2016)
จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก 0คน (ประจำปี 2016)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้(วีซ่านักเรียน) 0คน (ประจำปี 2016)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้ 0คน (ประจำปี 2016)
ค่าสมัคร เยน 15,000 (ประจำปี 2017)
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 535,800 (ประจำปี 2017)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 73,300 (ประจำปี 2017)
ยื่นขอชำระเงินล่าช้า/ขอคืนเงิน ไม่สามารถ
หมายเหตุ Admission fee:
300,000 yen for residents outside Kochi prefecture
150,000 yen for residents in Kochi prefecture
(If you, your spouse, or your first degree relative has an address in Kochi prefecture longer than 6 months at your admission and you can verify the fact by resident certificate or family register, you will be treated as a resident in Kochi prefecture.)

73,300 yen for other expenses above is on the record of 2016.
กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร สิงหาคมกลางเดือน
ข้อสอบเก่าของการสอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย เปิดเผยทางอินเตอร์เนต
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2017 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร ภาคต้น
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 23, 2017
วันปิดรับสมัคร กุมภาพันธ์ 1, 2017
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 25, 2017
วันประกาศผลสอบ มีนาคม 9, 2017
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ มีนาคม 15, 2017
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, National Center Test for University Admissions
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้อง
หมายเหตุ See the website for qualification to apply.
http://www.kochi-tech.ac.jp/kut/entrance_examination_UGS/H29ugs/H29ugs020.html

Japanese Language Proficiency Test score is not necessary, but all the examinations and lessons are conducted in Japanese.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2017 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร ภาคปลาย
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 23, 2017
วันปิดรับสมัคร กุมภาพันธ์ 1, 2017
วันสอบคัดเลือก มีนาคม 12, 2017
วันประกาศผลสอบ มีนาคม 22, 2017
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ มีนาคม 27, 2017
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์, In addition, you must take National Center Test for University Admissions. There is another category of selection only with National Center Test for University Admissions. In the category, you are not required to take a test at the university.
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้อง
หมายเหตุ See the website for qualification to apply.
http://www.kochi-tech.ac.jp/kut/entrance_examination_UGS/H29ugs/H29ugs020.html

Japanese Language Proficiency Test score is not necessary, but all the examinations and lessons are conducted in Japanese.

วันที่อัพเดตล่าสุด: มิถุนายน 02, 2016


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม