ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา | Global Communications | Kobe Gakuin University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Global Communications

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยKobe Gakuin University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นKobe Gakuin University คณะGlobal CommunicationsหรือคณะNutritionหรือคณะLawหรือคณะEconomicsหรือคณะPharmaceutical SciencesหรือคณะHumanities and SciencesหรือคณะBusiness AdministrationหรือคณะRehabilitationหรือคณะContemporary Social Studies ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับKobe Gakuin University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย / เฮียวโกะ / เอกชน

神戸学院大学 | Kobe Gakuin University

ติดต่อสอบถาม

The key to the world is learning the ability to express yourself in your own words

Kobe Gakuin University was founded in the spirit of "love of truth and respect for individuality", opening in 1966 with one program in the Faculty of Nutrition. Afterwards, the university has developed to add the Faculties of Law, Economics, Pharmaceutical Sciences, Humanities and Sciences, Business Administration, Rehabilitation, and Contemporary Social Studies, for a total of 8 undergraduate and 8 graduate programs, with over 10,000 students as the largest private university in Kobe city. In addition, the University will open the Faculty of Global Communication in April 2015.
Also, the main organization of Kobe Gakuin Educational Foundation celebrated the 100th anniversary of its founding in 2012, and in 2016 Kobe Gakuin University will celebrate the 50th anniversary of its founding. Kobe Gakuin University aims to capitalize on its strengths and further develop its education and research activities.
Our goals for the next 100 years are to become a university where students are highly satisfied, to implement education with the responsibilities of a higher education institution in mind, to upgrade our learning facilities, to improve our research capability, and to realize contributions back to society.

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

Global Communications

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา

We introduce only well-managed accommodations to ease your worries about living in Japan

35% of our students live in off-campus housing, and within that group of students, approximately 80% live in single-room housing, and approximately 20% live in apartments. Students beginning their independent life at Kobe Gakuin University can enjoy their daily lives without worry as we introduce housing to them that is maintained with consideration for their safety and well-being.
While Kobe Gakuin University does not directly operate a student dormitory, we provide assistance in finding housing nearby our campuses for students looking for accommodations.

<Housing Guide>
Arise Campus Area
On-campus shop (Watanabe Book Store)

Port Island Campus Area
Nasic Student Housing (Student Information Center)

For economic security, peace of mind, and a more fruitful daily life –Scholarship System and Tuition Waivers-

We consider how we can assist our students as much as possible, and support international students facing difficulties in financing their studies.

① Kobe Gakuin University Scholarship for privately-funded international students (Cannot be combined with other scholarships )
・For international students enrolled in applicable undergraduate and graduate programs determined to be facing difficulty in their studies due to financial reasons and not receiving other scholarships.
・Amount: 360,000 yen paid yearly

② Partial tuition waiver for privately-funded international students (Can be combined with other scholarships)
・Application criteria: Full-time enrolled undergraduate and graduate students, excluding students repeating a year (excluding research students) (screening is held)
・Amount: 30% of tuition paid monthly

Students can search for part-time jobs that meet their lifestyle, at any time or any place!

The Student Support Center directs Nasic Ai Support, a student part-time job introduction service. Students can use their phones and computers or the school's computers to search for reliable, safe part-time job information that meets their needs.

The "Career Support Program" assists students up until they receive their job offer

Certified career counselors and Kobe Gakuin University Career Center staff provide students with their full support until they receive their job offers, giving job-hunting consultations and individualized, detailed assistance every step of the way over 4 years.
A variety of career support programs are also provided. Small-scale orientations and seminars open to all students are held continuously to support their job-hunting activities, with topics such as "Resume Writing", "Interview Strategies", "Industry Research", and "Entry Sheet Writing".

A wide variety of extracurricular groups are available, from sports to the arts and volunteering

Kobe Gakuin University has independent student groups, sports clubs, cultural clubs, and volunteer organizations that provide students with a wide variety of extracurricular activities to participate in to enrich their daily lives. Some sports clubs participate in national tournaments. Cultural clubs hold performances regularly, performing by local requests and on campus. Many volunteer groups are also active on campus.

The Career Center gives their full support in students' job-hunting activities, and provides detailed assistance in helping students create their future career plans.

Extracurricular activities enhance student life by providing experiences that cannot be had in a classroom!


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม