แนะนำสถานที่ | Global Communications | Kobe Gakuin University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Global Communications

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยKobe Gakuin University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นKobe Gakuin University คณะGlobal CommunicationsหรือคณะNutritionหรือคณะLawหรือคณะEconomicsหรือคณะPharmaceutical SciencesหรือคณะHumanities and SciencesหรือคณะBusiness AdministrationหรือคณะRehabilitationหรือคณะContemporary Social Studies ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับKobe Gakuin University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย / เฮียวโกะ / เอกชน

神戸学院大学 | Kobe Gakuin University

ติดต่อสอบถาม

The key to the world is learning the ability to express yourself in your own words

Kobe Gakuin University was founded in the spirit of "love of truth and respect for individuality", opening in 1966 with one program in the Faculty of Nutrition. Afterwards, the university has developed to add the Faculties of Law, Economics, Pharmaceutical Sciences, Humanities and Sciences, Business Administration, Rehabilitation, and Contemporary Social Studies, for a total of 8 undergraduate and 8 graduate programs, with over 10,000 students as the largest private university in Kobe city. In addition, the University will open the Faculty of Global Communication in April 2015.
Also, the main organization of Kobe Gakuin Educational Foundation celebrated the 100th anniversary of its founding in 2012, and in 2016 Kobe Gakuin University will celebrate the 50th anniversary of its founding. Kobe Gakuin University aims to capitalize on its strengths and further develop its education and research activities.
Our goals for the next 100 years are to become a university where students are highly satisfied, to implement education with the responsibilities of a higher education institution in mind, to upgrade our learning facilities, to improve our research capability, and to realize contributions back to society.

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

Global Communications

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

แนะนำสถานที่

Learn in Kobe, grow in Kobe

Kobe Gakuin University has two campuses in Arise and Port Island.
The original campus at Arise is positioned on a hill that overlooks the Seto Inland Sea and the great Akashi Kaikyo Bridge. The Port Island campus features beautiful red brick buildings situated on an expansive campus of over 140,000 square meters. The Port Island Campus is where the classes of the Faculty of Global Communication are held.

A center of learning and research with 1.1 million volumes

The Arise Library, Port Island Library, and Law Library combined contain 1.1 million volumes, 29,000 audiovisual resources, and 7,200 scientific journals. An electronic journal system and student job-hunting database allows for the easy search and retrieval of necessary information materials. Apart from providing research material, the libraries also hold events and exhibits for students like the "Reading Rally" and "Student Book Recommendation Tours", and programs like "Guest Registration" and the issuing of "Library Entry Passes" promote usage of the libraries by non-students. Along with themed exhibits drawn from the libraries' collections and related special lectures, we actively provide our resources for public use.

Initiatives like e-Learning support information technology in education

A total of approximately 1,100 personal computers are installed in computer labs and other study rooms, and e-Learning programs allow the exchange of class materials and homework over the computer network. Advances in information technology are being actively implemented and progressively deployed, such as a notification service that can be used with phones and personal computers to confirm class cancellations or classroom changes.

Arise Campus

Port Island Library

There are many computer labs and study roomsรายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม