ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Cross-Cultural Studies | Osaka University of Tourism | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Cross-Cultural Studies

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยOsaka University of Tourism JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นOsaka University of Tourism คณะTourismหรือคณะCross-Cultural Studies ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับOsaka University of Tourism กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย / โอซากา / เอกชน

大阪観光大学 | Osaka University of Tourism

Let’s learn about the Japan's wonderful culture and technology and take our place on the world stage!

The Osaka University of Tourism was established in 2000 as the first university for tourism in Japan. The Faculty of Tourism and Faculty of Cross-Cultural Studies were established with the aim to train professionals of tourism and develop capable individuals with a "Spirit of Hospitality" that Japan is renowned for, and whom we can proudly send forth into the world to share the charm and culture of Japan.
In the Faculty of Tourism, students will be able to learn and practically apply their knowledge within actual fields of tourism, such as the travel, aviation and hotel industries.
In the Faculty of Cross-Cultural Studies, students get the opportunity to learn and communicate fluently in both Japanese and English, learn about the rich culture of Japan, and realize their own goals in becoming individuals who can actively participate in global companies and international organizations.

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

Osaka University of Tourism รายชื่อคณะวิชา

Cross-Cultural Studies

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย

For learning deeply about Japanese culture and achieve excellent communication skills in English and Japanese

Faculty of Cross-Cultural Studies of the Department of Cross-Cultural Studies
This new faculty has been established as a platform to train capable individuals who can convey the refined culture and ways of thinking of Japan to the world in a positive manner as well as interact with people from other cultures. To these ends, it is important to learning deeply about Japan and cultivate knowledge of Japanese culture. To convey this knowledge, we will also cultivate high-level, practical skills in English and Japanese.
Students who study at the Faculty of Cross-Cultural Studies will be instilled with the spirit of Japan along with advanced English language skills. They will become capable individuals who can actively engage in developing the potential of global enterprises and international organizations beyond the borders of their regions and countries.

Smaller classes and classes with foreign students will be offered

This faculty consists of a small group of 60 students in every academic year. We are dividing the students in 3 groups for particularly important classes like English and Japanese language in order to attain improved efficiency.
We are offering Japanese geography and history classes and some of the Japanese language classes exclusively for international students, taking into account their relative inexperience in those fields.

The CSJ method and short-term study abroad in Australia in the 1st year

English classes will be held using the CSJ method, which has been innovated by this university as a unique method to ensure maximum results from students' efforts. Students can experience an enjoyable, state-of-the-art English language education. In addition, a short-term study abroad program is implemented in Australia during the summer of students' 1st year. We have also prepared many study-abroad opportunities that are available throughout the 4 year course.

Data

■Numbers of Faculty and Students ( As of May 1, 2015 )
<Faculty of Tourism>
 faculty number 22 people, student number 517 people
<Faculty of Cross-Cultural Studies>
 faculty number 10 people, student number 26 people

■Employments Situaton of International students ( 2013 School year )
<Faculty of Tourism>
 employment rate of 93.3%
<Faculty of Cross-Cultural Studies>
 For the 2013 founding, there are not graduates.

There is a Japan we want to convey to the world. Let’s share the attraction of Japan in English!

There is a Japan we want to convey to the world. Let’s share the attraction of Japan in English!

Small classes in English and Japanese leading to increased efficiency

Small classes in English and Japanese leading to increased efficiency

Short-term study abroad at the Griffith University of Australia during the summer of students' first year

Short-term study abroad at the Griffith University of Australia during the summer of students' first year

ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้(ประจำปี)

2015
เกาหลี


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา

ข้อความจากรุ่นพี่

How did you learn Japanese language?


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม