ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา | Tourism | Osaka University of Tourism | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Tourism

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยOsaka University of Tourism JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นOsaka University of Tourism คณะTourismหรือคณะCross-Cultural Studies ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับOsaka University of Tourism กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย / โอซากา / เอกชน

大阪観光大学 | Osaka University of Tourism

Let’s learn about the Japan's wonderful culture and technology and take our place on the world stage!

The Osaka University of Tourism was established in 2000 as the first university for tourism in Japan. The Faculty of Tourism and Faculty of Cross-Cultural Studies were established with the aim to train professionals of tourism and develop capable individuals with a "Spirit of Hospitality" that Japan is renowned for, and whom we can proudly send forth into the world to share the charm and culture of Japan.
In the Faculty of Tourism, students will be able to learn and practically apply their knowledge within actual fields of tourism, such as the travel, aviation and hotel industries.
In the Faculty of Cross-Cultural Studies, students get the opportunity to learn and communicate fluently in both Japanese and English, learn about the rich culture of Japan, and realize their own goals in becoming individuals who can actively participate in global companies and international organizations.

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

Osaka University of Tourism รายชื่อคณะวิชา

Tourism

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา

Tuition Reduction Programs

■N1 International Student Scholarship
・Admission Fee: 0 yen ・Tuition Fee: 422,500 yen
・Facility Fee: 169,000 yen ・Maintenance Fee: 78,000 yen
Total: 669,500 yen

■N2 International Student Scholarship
・Admission Fee: 0 yen ・Tuition Fee: 390,000 yen
・Facility Fee: 260,000 yen ・Maintenance Fee: 120,000 yen
Total: 770,000 yen

[Reference] Normal costs when an international student passes the entrance examination
・Admission Fee: 150,000 yen ・Tuition Fee: 390,000 yen
・Facility Fee: 260,000 yen ・Maintenance Fee: 120,000 yen
Total: 920,000 yen

http://www.tourism.ac.jp/nyusi/gakuhi.html

* Apart from the costs described above, miscellaneous fees (totaling 62,000 yen) such as for the student aid association and alumni association will be collected.

Comfortable commuting via school bus

Students can commute easily even in rainy or cold days in a school bus running from Izumisano Station of the Nankai line and Hineno Station of the JR line.

Commuting time: About 20 minutes from Izumisano Station of the Nankai line, and about 8 minutes from Hineno Station of the JR line.

The student cafeteria offers affordable, filling, and delicious meals.

Individual lockers are available for each student.


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม