ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Tourism | Osaka University of Tourism | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Tourism

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยOsaka University of Tourism JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นOsaka University of Tourism คณะTourismหรือคณะCross-Cultural Studies ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับOsaka University of Tourism กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย / โอซากา / เอกชน

大阪観光大学 | Osaka University of Tourism

Let’s learn about the Japan's wonderful culture and technology and take our place on the world stage!

The Osaka University of Tourism was established in 2000 as the first university for tourism in Japan. The Faculty of Tourism and Faculty of Cross-Cultural Studies were established with the aim to train professionals of tourism and develop capable individuals with a "Spirit of Hospitality" that Japan is renowned for, and whom we can proudly send forth into the world to share the charm and culture of Japan.
In the Faculty of Tourism, students will be able to learn and practically apply their knowledge within actual fields of tourism, such as the travel, aviation and hotel industries.
In the Faculty of Cross-Cultural Studies, students get the opportunity to learn and communicate fluently in both Japanese and English, learn about the rich culture of Japan, and realize their own goals in becoming individuals who can actively participate in global companies and international organizations.

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

Osaka University of Tourism รายชื่อคณะวิชา

Tourism

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย

A Diverse Lineup of International Exchange Events

A variety of fun exchange events are held so that Japanese students and international students can mingle, such as a “Hanami” cherry blossom viewing lunch and a dodgeball tournament.

Many Opportunities to Practice Japanese

A Japanese conversation lounge has been provided where students can converse in Japanese with their fellow Japanese students during lunch, and a Japanese speech contest is held for international students every year during the “Meikosai” student fair in the fall.

Osaka University of Tourism by the numbers

■Number of Teachers and Students (as of May 1, 2016)
<Faculty of Tourism>
Number of Teachers: 22Number of Students: 517
<Faculty of Cross-Cultural Studies>
Number of Teachers: 10Number of Students: 26

■International Student Employment (for the 2015 Academic Year)
<Faculty of Tourism>
Confirmed Employment Rate: 95%
<Faculty of Cross-Cultural Studies>
* Since the Faculty was established in 2013, there are no graduates as of yet.

The exciting dodgeball tournament

The exciting dodgeball tournament

The Japanese conversation lounge

The Japanese conversation lounge

International Student Japanese Speech Contest

International Student Japanese Speech Contest

ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้(ประจำปี)

2016
จีน
เกาหลี
เวียดนาม
ไต้หวัน
เมียนมาร์
ไทย
ศรีลังกา
ลาว
มองโกเลีย
เนปาล

รายชื่อหลักสูตร

Tourism Management Course
Developing capable individuals in the field of tourism management.

This course is for those students who aim to specialize in the management and administration of tourism. Students learn the theories and their applications related to tourism management, from the practical aspects in the travel, hotel and aviation industries, to the theoretical aspects of management, commerce and economics.

International Tourism Course
Being able to play an active role in the international arena as a professional in tourism business.

This course is for students who aim to specialize in business or work related to the international development of tourism. Students not only learn to be a driving force behind the international promotion of tourism and traveling but also learn how to attract and host foreign tourists, how to train guides and other human resources, and international standard English.

Tourism Culture Course
For those aiming to be specialize in the cultural aspects of tourism.

This course is for those students who aim to engage in a specialty of cultural as it is related to tourism as a capable individual with an appreciation of diverse cultures. Along with an academic approach in disciplines of geography, history, anthropology, and psychology, students also learn about various features regarding the facilities, resources, and policies concerning tourism.รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา

ข้อความจากรุ่นพี่

For what kinds of purpose did you choose the school and the faculty of now?


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม