ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Management | Chukyo University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Management

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยChukyo University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นChukyo University คณะManagementหรือคณะLiteratureหรือคณะPsychologyหรือคณะContemporary SociologyหรือคณะLawหรือคณะEconomicsหรือคณะBusiness and Public PoliciesหรือคณะEngineeringหรือคณะHealth and Sport ScienceหรือคณะWorld EnglishesหรือคณะInternational Liberal Studies ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับChukyo University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย / ไอจิ / เอกชน

中京大学 | Chukyo University

A diverse, distinct, and comprehensive university with 11 Undergraduate and 18 Graduate schools

Comprising 11 faculties, 18 academic departments, and 11 graduate schools, Chukyo University is one of the nation’s leading general universities, situated in Nagoya, in the centre of Japan. Founded in 1956 with a strong commitment to both learning and sports, Chukyo has ceaselessly striven to improve its educational environment, sending over 120,000 graduates into all areas of society, including top-rank companies and leading civil service positions.

【International Student Award】
・30% exemption from tuition and fees for all international students.
・Chukyo scholarship is available for international students.

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

Management

ดาวน์โหลดใบสมัคร
  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย

Faculty of Management

Preparing business professionals for a world on the threshold of a new age.
http://nc.chukyo-u.ac.jp/gakubu/keiei/

Developing world business leaders for companies with a global field of view

With a view to the future, in the first year, students gain a wide understanding of the basis of management theory through a systematic study of subjects in three interrelated fields: companies and business strategy; institutions and management; accounting and finance. At the same time, by taking part in an overseas study tour students discover their own potential and interests and prepare to develop these to a high level of specialisation. Furthermore, a curriculum featuring courses in leading-edge information analysis and practical language skills, as well as seminars and domestic internships, produces graduates well-equipped to function locally, nationally, and globally.

Developing business professionals

One feature of management study that sets it apart from other academic fields is that it is always focused on the practical. As society changes, so do management needs, requiring graduates who can recognize change as it happens and react quickly and appropriately by developing strategies and solutions. To that end, the Faculty of Management has put in place a learning system by which students select a specialisation and proceed by stages from basic to advanced levels of mastery. They also have the opportunity to test this knowledge in real situations, enabling them to develop truly practical skills.

Responding to world business needs

In their first year in the Faculty of Management, all students can take part in an overseas business study tour. Through this experience, students can discover for themselves the overseas business environment, as well as realise their own potential as world business people. Their awareness of global business will deepen, their learning will be more efficient, and from this point, students can develop their practical international understanding by means of business English classes, language study tours, overseas internships, and study abroad exchange programs.

Global business communication

* Advanced Business English I~IV (Selection)
In the first year, 4 classes of 8 students per class will be selected on the basis of their results in a free TOEIC test (Test Of English for International Communication). Starting in the second semester, there are two classes a week for two years, taught by both Japanese and native speakers, with the aim of achieving a score of 700 — the level of everyday proficiency.
* Business English I~IV
Practical English is taught in small classes (15 students) by a native speaker in order to prepare students for today’s globalised business world.
* Management studies in English (Intercultural Communication et cetera)
To prepare students for functioning in an English-speaking business environment, some management courses are taught in simple English by native speakers.

A wide range of courses reflecting social needs and student interests

According to interest, students can select courses from 3 subject areas: companies and business strategy; institutions and management; accounting and finance. Furthermore, they can take courses and earn credits from courses offered in the Faculty of Economics and the Faculty of Policy Planning as well as earning credits from overseas study, internships, and professional qualifications achieved while they are at Chukyo. In this way, graduates will enter society with a wide, practical range of skills and experiences.

Professional qualifications

Students are encouraged to utilize the Qualifications Center in acquiring qualifications such as Real Estate Broker and Financial Planning Specialist. A number of the qualifications are, if successfully attained, counted towards course credits.

Global business communication

Global business communication

Overseas business study tour (1)

Overseas business study tour (1)

Overseas business study tour (2)

Overseas business study tour (2)

ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้(ประจำปี)

2015
จีน25
เกาหลี15
บราซิล4
ไทย1
มองโกเลีย1
ไต้หวัน1
เวียดนาม1
อื่นๆ5


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม