ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Global and Inter-cultural Studies | Ferris University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Global and Inter-cultural Studies

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยFerris University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นFerris University คณะGlobal and Inter-cultural StudiesหรือคณะLettersหรือคณะMusic ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับFerris University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย / คานากาวา / เอกชน

フェリス女学院大学 | Ferris University

ติดต่อสอบถาม
ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย

About Us

In 1870, Ferris Jogakuin was founded by Mary E. Kidder, a female missionary sent by the Reformed Church in America, as the first educational institute for women in Japan, based on Christian beliefs.
Ferris was founded according to the spirit of Christianity for the purpose of educating women.
The first article in the school regulations states that "This school is an academic research and educational institution, its educational activities conducted in the spirit of Christianity, providing women with a high level of education and undertaking specialized scholarly research, with a love of truth and peace, and aiming to cultivate people who can contribute to the welfare of humanity."
Ferris espouses an educational philosophy of "For Others." What is now the school’s motto is a sentiment that has emerged naturally among those involved in the university over the years, ever since its founding.
In essence, it can be said to mean "serve others." As such, each student who studies at the university absorbs and passes on this spirit of thinking toward not just oneself and those one feels close to, but also taking a wider perspective, developing an awareness of the presence of others as well, and acting for their good.

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

Ferris University รายชื่อคณะวิชา

ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 

Global and Inter-cultural Studies

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย

Cultivation of a global perspective, ideas, and the ability to take action

In 21st century society, where globalization accelerates, the most essential issue or theme is to deepen relationships with countries and regions around the world and learn to live together with people who have different cultures, ideas, and languages. In reality, however, there are many barriers to be overcome, such as environmental and social issues, ethnic conflicts, and the North-South Problem. Based on a small group education system, the Faculty of Global and Inter‐cultural Studies aims to nurture women who can play an active role in the international community as global citizens beyond national boundaries, with a broad perspective, ideas, and the ability to take action free of the nationalistic mindset.

Human Development Goal of the Faculty of Global and Inter‐cultural Studies

Through highly advanced education and research in the field of international exchanges, the Faculty aims to develop people with the comprehensive knowledge needed in the era of globalization, which transcends the boundaries of specialized fields.

From the Basics to One’s Major

In the new programs beginning in 2014, students can learn about international exchange and choose to focus on international cooperation, cultural exchange, or the human environment. In the first year, in general education courses, they will gain the basic knowledge necessary for understanding international exchange, and at the same time, in courses such as “An Introduction to Research” and “Introductory Training,” learn how to study at the university level and acquire a sense of the problems in the contemporary world. Next, based on their interests, the students will choose their program of study and start taking major subjects. In summary, students first learn the basics and then proceed with their major.

Become the Person You Want to be Study while Picturing Yourself after Graduation

Each program is connected to students’ paths after graduation. Do you want to participate in international cooperation? Work to make cultural exchange a reality? Contribute to the creation of a better environment? While imagining yourself after graduation, try taking one step at a time toward your goal.

ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้(ประจำปี)

2013
จีน1
เกาหลี1
ไต้หวัน1
ฟิลิปปินส์1
อินโดนีเซีย1
อเมริกา1
เยอรมัน1
สเปน1
อื่นๆ1


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม