ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Economics | Kanagawa University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Economics

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยKanagawa University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นKanagawa University คณะEconomicsหรือคณะLawหรือคณะBusiness AdministrationหรือคณะForeign LanguagesหรือคณะScienceหรือคณะEngineeringหรือคณะHuman Sciences ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับKanagawa University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย / คานากาวา / เอกชน

神奈川大学 | Kanagawa University

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย

We Promise Growth. ―Support Development First ―

Kanagawa University is a multidiscipline university which offers seven (7) undergraduate studies in arts, sciences, and engineering. The Faculty of Law, Faculty of Economics, Faculty of Foreign Languages, Faculty of Human Sciences, and Faculty of Engineering are based in [Yokohama Campus] while the Faculty of Business Administration and Faculty of Science are based in [Shonan Hiratsuka Campus]。Each campus is respectively well-endowed with environment that is conducive to learning.

With [We Promise Growth. ―Support Development First―] set as our principle, we support the development of each and every student’s potential by holding seminars and post-graduate research in small groups, deploying career development and employment programs, and many other ways. We also have provisions of well-supported unique scholarship programs for reassuring students and guaranteeing their peace of mind so they can focus and concentrate mainly on their studies.

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat
ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 

Economics

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย

Gain the Ability to Open Up the Future through Learning Economics and Business

The [Department of Economics], where you learn the mechanisms of economics broadly and the [Department of Contemporary Business], where you explore the whole concept of global business and industry are both established.
Exploring the socioeconomics and probing deeper into the problems and solutions lets you acquire the fighting potential applicable to a wide range of fields.
After mastering the basics, you can proceed to specialized courses that suit your interest. Approximately 50 comprehensive seminars for research motivation are being implemented.

Faculty of Economics Seminars

The Faculty of Economics controls the number of students in [Introduction to Economics] in 1st year to promote in-depth study with interest. In the seminars from 2nd year and beyond, research and presentation of the theme of your choice are undertaken. Composition of graduation thesis will be based on the results of 3 years of research. There is also an opportunity to debate with students in other universities in the national seminar competition.

Computer Education

In the Department of Economics, in 1st year, basic knowledge about computers is acquired in [Introduction to Computers] and in [Economic Information Process], writing a composition and mastering the methods of processing statistical data from tables and graphs are achieved. Furthermore, learning the techniques to process economic information using the Internet is also introduced.
From 2nd year, in the [Intensive Program (Information)], [Computer Hands-On Training] course has been prepared for mastering basic programming.

English Education

In the Department of Contemporary Business, other than the compulsory English subject and the English conversation classes conducted by native English-speaking foreign teachers, various courses for learning practical English that are applicable to international business situations are set up. Lecture on economic conditions of each country are being conducted in English.

In the seminars, a wide variety of themes are being taken up in order for students to acquire the ability to think and to act on their own

In the seminars, a wide variety of themes are being taken up in order for students to acquire the ability to think and to act on their own

Enhanced information education is being deployed ranging from general knowledge of computers up to actual computer programming,

Enhanced information education is being deployed ranging from general knowledge of computers up to actual computer programming,

Work practices in small classes are conducted for students who want to acquire more advanced English language proficiency.

Work practices in small classes are conducted for students who want to acquire more advanced English language proficiency.

ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้(ประจำปี)

2016
จีน254
เกาหลี12
เวียดนาม10
มาเลเซีย5
ไต้หวัน4
ซาอุดิอาระเบีย4
ไทย4
อื่นๆ3

รายชื่อสาขาวิชา

Economics
With the variety of subjects that are widely overlooking the world globally from field sites and regions, we cultivate the student’s ability and sensitivity to the problems on global scale.

In order to understand the complexity of modern society, you start by learning economic theories, history, and policies and then by studying various fields ranging from English-centered omnibus to folklores. In addition to the common subjects in 1st year, basic economics courses are mastered through the basic subjects offered. And from 2nd year, there are three (3) separate specialized courses to study.
●In [Welfare, Environment, and Public Policy Course]....you ponder on welfare and environmental problems and look into the necessary perspective and method to resolve them.
●In [Market, Business, and Industry Course]…you learn about the socioeconomic realities through highlights on economic activities of businesses, industries, and the related market.
●In [International Economic and Social Course]… you learn about the trends and mechanisms of global economy on international perspective.

Contemporary Business
Human resources apt for the globalization era are nurtured through learning the theories and practices of contemporary trade and business.

Emphasis on business-related subjects such as business management and trade, marketing, accounting, etc. is arranged for mastering the skills necessary for corporate management. In order to cope with economic and business globalization, learning theories on trade and business and English, as well, is necessary to have wide range of knowledge and comprehensive judgment.
From 2nd year, there are three (3) separate specialized courses to study.
●In [Trade and International Business Course] … you learn the theories on trade and international finance and related fields plus the the economic condition of each country.
●In [Management and Marketing Course]… you learn the effective utilization of management resources, sales strategies, and pragmatic theories in marketing.
●[Business Accounting Course]… puts you into the perspective of accounting professionals, tax experts, certified accountants and other accounting specialists to master business accounting.รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม