ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Political Science and Economics | Waseda University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Political Science and Economics

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยWaseda University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นWaseda University คณะPolitical Science and EconomicsหรือคณะFundamental Science and EngineeringหรือคณะSocial SciencesหรือคณะInternational Liberal StudiesหรือคณะCulture, Media and SocietyหรือคณะCreative Science and EngineeringหรือคณะAdvanced Science and EngineeringหรือคณะLawหรือคณะHumanities and Social SciencesหรือคณะEducationหรือคณะCommerceหรือคณะHuman SciencesหรือคณะSport Sciences ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับWaseda University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย / โตเกียว / เอกชน

早稲田大学 | Waseda University

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย

From the past Waseda of Japan to the future WASEDA of the world: Spreading Our Academic Wings

In today’s increasingly global society, people are expected to contribute widely to Japan and the world, and to act as leaders for the next generation. Waseda University has produced many great thinkers throughout its proud history. Now the university is focusing on developing global leaders.
With your eyes to the world, it is you, the incoming class, who will build the new traditions of Waseda.

[Schools with English Programs]
School of Political Science and Economics
School of Social Sciences
School of International Liberal Studies
School of Fundamental Science and Engineering
School of Creative Science and Engineering
School of Advanced Science and Engineering
School of Culture, Media and Society
-------------------------------------------------
WHY WASEDA?
We introduce an international ranking of Waseda and Tokyo city !
http://www.waseda.jp/inst/whywaseda/
-------------------------------------------------
What is campus life like at Waseda ?
Introduction movie
http://www.topuniversities.com/universities/waseda-university

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat
ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 

Political Science and Economics

【Waseda University】 The application guideline for 2017 September entry is released now.

Dear Prospective student, the latest application guideline for 2017 September entry is now released.

Please check them from the link below.

The School of Political Science and Economics
http://www.waseda.jp/fpse/pse/en/applicants/download/

The School of Social Science
http://www.waseda.jp/fsss/sss/en/applicants/admission/

The Faculty of Science and Engineering
http://www.waseda.jp/fsci/en/admissions_us/

The School of Culture, Media and Society
http://www.waseda.jp/flas/cms/en/applicants-2/admission/

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย

The Fusion of Economics and Political Science

The predecessor of Waseda University, Tokyo Senmon Gakko (“Tokyo College”), was established in 1882 with three departments: the Departments of Political Economy, Law and Natural Sciences. The School of Political Science and Economics is a central school of the university, which traces its roots back to the original Department of Political Economy and has developed alongside the university over the years.

There are few examples in the world of political science and economics coming together under one school while each maintains its own unique characteristics. This attempt represents the vision of the university’s founders, and their spirit of innovation is still evident in the present day, with current curriculum offerings ranging from basic theory to state-of-the-art courses. Students in both the economics and political science departments are expected to take courses in the other department while pursuing their specialized learning. This will allow them to observe and research the mechanisms of modern society from both political and economic perspectives, as they intertwine in complicated ways in our modern society.

A free and open academic culture at The School of Political Science and Economics has cultivated thinkers to meet the needs of an increasingly sophisticated modern society. Its graduates have gone out into all areas of society, including politics, economics, media, research and education, national and local governments, law, and the arts. In addition, their activities range in scope from those at the local community level to positions at the national and international levels.

Degree Programs in English (EDESSA)

The School of Political Science and Economics has established an English-based degree program (EDESSA: English-based Degree Studies September Admission). This program’s aim is to nurture individuals to have both a deep understanding of Japanese society based on political science and economics, and also to be able to analyze the problems faced by the world today and contribute to the creation of new regimes.

[Features of the Curriculum]
- Systematic and simultaneous learning in two disciplines: economics and political science
- Interdisciplinary courses providing an enriching education
- Cutting-edge curriculum that is both structured and flexible
- A wide offering of small, seminar-type classes in all grades
- Japanese learning programs based on level
- Extensive career planning support system

Department of Political Science
A Cutting-Edge Curriculum Developed from Liberal Traditions

As part of its traditions, the Department of Political Science has inherited a rigorous idealism in pursuing the analysis of complicated political phenomena by applying a fusion of political science and economics, and to convey its findings to the world at large. Students and faculty expand on cutting-edge political science theories, building on the liberal spirit of the school’s early years and leading political science research and education in Japan. Political science is a complex academic discipline straddling a wide range of fields, including theory, history, philosophy, public policy and international relations. By retaining a full-time faculty possessing a wealth of international experience in these fields and combining seminar-style small classes into the phased and systematic curriculum, the department serves to nurture thinkers who will possess both strong autonomy and unparalleled expert knowledge. It is an environment where students can deepen their understanding of political science while engaging in friendly debate with a diversity of colleagues. This program is a driving force in turning out excellent leaders in fields such as politics, finance, public service, and journalism.

Department of Economics
We will analyze complex economic conditions meticulously towards furthering the development of society.

While today's modern economy has become increasingly complex amongst rapid internationalization and the spread of information technology, various examples of institutional fatigue can be found surrounding the economic systems we have entrusted to perform these roles. In the Department of Economics, we develop the skills to construct new systems through serious thought, discussion, and practice relating to these issues, using economics as our tool. To this end, we have developed a systematic curriculum that values students’ autonomy and offers practical education to students in small-size classes. Through this, we seek to rigorously train thinkers who can carefully analyze changing complex economic phenomena from an “economic” perspective and possess the fundamental skills to think, speak and act based on that analysis. With these powers on-hand, our graduates find success globally in various fields beyond just the business world, including politics, journalism, in legal professions.

Department of International Political Science and Economics
Studying the trinity of public philosophy, political science and economics

Today’s society is experiencing rapid globalization, and those within it must possess an international perspective. At the same time, we need to consider differences in cultural values in relation to various problems in the international community, and we cannot hope for a resolution to these problems without an applicable philosophy. The Department of International Political Science and Economics seeks to nurture thinkers who can develop solutions for world issues, utilizing both economics and political science from an international perspective. The most unique feature of this department is the opportunity to engage in simultaneous training in PPE (Philosophy, Politics and Economics), thereby obtaining the ability to solve and analyze complex problems. Public philosophy is widely seen as an important field for providing ideas for the formulation of new systems. A supplemental systemic and practical curriculum allows for unparalleled multi-disciplinary learning opportunities.รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม