ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | International Liberal Studies | Waseda University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > International Liberal Studies

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยWaseda University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นWaseda University คณะPolitical Science and EconomicsหรือคณะFundamental Science and EngineeringหรือคณะSocial SciencesหรือคณะInternational Liberal StudiesหรือคณะCulture, Media and SocietyหรือคณะCreative Science and EngineeringหรือคณะAdvanced Science and EngineeringหรือคณะLawหรือคณะHumanities and Social SciencesหรือคณะEducationหรือคณะCommerceหรือคณะHuman SciencesหรือคณะSport Sciences ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับWaseda University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย / โตเกียว / เอกชน

早稲田大学 | Waseda University

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย

From the past Waseda of Japan to the future WASEDA of the world: Spreading Our Academic Wings

In today’s increasingly global society, people are expected to contribute widely to Japan and the world, and to act as leaders for the next generation. Waseda University has produced many great thinkers throughout its proud history. Now the university is focusing on developing global leaders.
With your eyes to the world, it is you, the incoming class, who will build the new traditions of Waseda.

[Schools with English Programs]
School of Political Science and Economics
School of Social Sciences
School of International Liberal Studies
School of Fundamental Science and Engineering
School of Creative Science and Engineering
School of Advanced Science and Engineering
School of Culture, Media and Society
-------------------------------------------------
WHY WASEDA?
We introduce an international ranking of Waseda and Tokyo city !
http://www.waseda.jp/inst/whywaseda/
-------------------------------------------------
What is campus life like at Waseda ?
Introduction movie
http://www.topuniversities.com/universities/waseda-university

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat
ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 

International Liberal Studies

【Waseda University】 The application guideline for 2017 September entry is released now.

Dear Prospective student, the latest application guideline for 2017 September entry is now released.

Please check them from the link below.

The School of Political Science and Economics
http://www.waseda.jp/fpse/pse/en/applicants/download/

The School of Social Science
http://www.waseda.jp/fsss/sss/en/applicants/admission/

The Faculty of Science and Engineering
http://www.waseda.jp/fsci/en/admissions_us/

The School of Culture, Media and Society
http://www.waseda.jp/flas/cms/en/applicants-2/admission/

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย

A liberal arts education that cultivates the ability to think

Our liberal arts education program gives students the opportunity to take courses in a variety of fields, with an emphasis on liberal studies. We nourish diverse perspectives in students, providing them with analytical skills and the ability to think logically and put ideas into practice. To this end, we provide true interdisciplinary learning through a wide range of courses in seven areas that cover recent global developments, but without overemphasis of any one particular discipline. In classes, students not only acquire knowledge, but also the ability to approach and analyze subjects multi-dimensionally, and think through issues on their own.

An international environment comprised of diverse cultures

Approximately 30% of the incoming class is comprised of international students. Students come from 50 countries throughout Asia as well as all over the world. Additionally, approximately 200 to 250 exchange students come to Waseda each year from top-class partner universities around the world, including Oxford University, Cambridge University, Columbia University and Peking University. In class, students have the chance to work together with professors who have teaching experience in international institutions and foreign universities, and discussions are held using English.

Language education that addresses globalization

The common language of the school is English. Almost all classes are conducted in English, with the goal to improve students’ English ability. We additionally have Japanese language programs for students whose native language is not Japanese. Classes in an additional 22 languages allow students to acquire the language abilities necessary for life in our global society.

A full year of study overseas is compulsory (for students whose native language is Japanese)

To acquire a more international perspective, a full year of international study is required for those students whose native language is Japanese (optional for those students with native languages other than Japanese). Students may choose from over 400 universities and other institutions around the world.

Small-sized classes

Discussion among students and between students and faculty is important for gaining exposure to other cultures, as well as for fostering logical thinking and a multi-faceted perspective. The School of International Liberal Studies features small-sized classes that allow lively, interactive discussion and questioning between students and faculty. Lecture classes have an average of 60-70 students in them. Additionally, seminar classes are available in all years including freshman year, and these seminars have a basic student to faculty ratio of 20:1.

In accordance with our policy of small group instruction, students are able to directly seek advice from their professors during their office hours (2 hours per week). Moreover, every student will be assigned a full time teaching staff who will provide guidance about study abroad plans and course selection, and also be available to discuss any problems regarding student life and give advice when necessary.

SILS: A unique support system

- A support system for new students
The SILS Sempai Project is a support system conducted primarily by current students that helps new students familiarize themselves with the different academic schools of the university directly following enrollment. We offer a comprehensive and fine-tuned support structure, including a new student orientation, campus tours, welcoming parties for new students, course registration consultations, and email consultations.

- Career Support
The global network center in SILS and our on-campus career center provide total support for students as they make decisions about their futures. Directly following enrollment, we support students’ individual career paths by providing career guidance, career forums, internships, and individual guidance where students can think specifically about their plans after graduation.

Early Graduation System

SILS honors high-achieving students (the top 10% from each academic year) by placing them on the Dean’s List. For those students with particularly outstanding performance, graduation after three-and-a-half years is possible through the Early Graduation System.

Colleagues from around the world – SILS as a “microcosm of global society”

Colleagues from around the world – SILS as a “microcosm of global society”รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม